Inne produkty

Napraw problemy związane z dodawaniem konta użytkownika do programu Norton Family, gdy komputer jest połączony z domeną

KROK 1

Dodaj konto użytkownika do lokalnej grupy użytkowników

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz następujące polecenie i kliknij przycisk OK.

  lusrmgr.msc

  Jeśli zostanie wyświetlony monit Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj.

 3. W lewym okienku okna Zarządzanie użytkownikami i grupami lokalnymi kliknij pozycję Użytkownicy.

 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Nowi użytkownicy.

 5. Wpisz nazwę konta użytkownika domeny, które chcesz dodać do programu Norton Family. Wpisz hasło i potwierdź je, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

 6. Zamknij okno zarządzania użytkownikami i grupami lokalnymi.

KROK 2

Dodaj konto użytkownika do programu Norton Family

 1. Kliknij ikonę Norton Family w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Edytuj konta.

 2. Wpisz adres e-mail rodzica i hasło, a następnie wybierz przycisk OK.

 3. Obok profilu dziecka, który chcesz powiązać z kontem użytkownika w domenie do monitorowania, kliknij przycisk Zmień.

 4. Kliknij pozycję zaloguj jako, a następnie zaznacz nazwę konta użytkownika utworzonego w kroku 1.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. Kliknij przycisk OK.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20090420170856EN
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/11/2019