Inne produkty

Podczas instalowania programu Norton pojawia się błąd: „Nie można prawidłowo sprawdzić poprawności pliku instalacyjnego..."

W przypadku komputerów z systemem Windows XP ten błąd może występować, jeśli certyfikaty główne nie są aktualne. Ponieważ firma Microsoft zaprzestała obsługi systemu Windows XP, nie będzie już możliwe pobieranie aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem usługi Windows Update ani instalowanie najnowszych certyfikatów głównych.

Jeśli w programie Norton zakupionym w firmie Staples pojawia się komunikat: „Wystąpił problem wymagający reakcji użytkownika", przeczytaj artykuł Podczas instalacji produktu Norton 360 zakupionego w firmie Staples pojawia się komunikat: „Wystąpił problem wymagający reakcji użytkownika".

Należy rozważyć uaktualnienie systemu operacyjnego do wersji Windows 10. Więcej informacji o dostępnych możliwościach można znaleźć w artykule Zakończyło się świadczenie pomocy technicznej dotyczącej systemu Windows XP.

KROK 1

Usuń pliki tymczasowe

 1. Zamknij wszystkie programy.

 2. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 3. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  %temp%

  W Eksploratorze Windows zostanie wyświetlony folder plików tymczasowych zalogowanego użytkownika.

 4. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

 5. Naciśnij klawisz Delete.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk Tak.

KROK 2

Pobierz program Norton z konta Norton

 1. Zaloguj się w witrynie Norton.

 2. Kliknij pozycję Pobierz.

 3. W obszarze Instalacja na tym urządzeniu kliknij pozycję Zgadzam się, zainstaluj.

  Instalator produktu Norton jest domyślnie zapisywany w folderze Pobrane rzeczy.

 4. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik instalatora produktu Norton.

 5. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 6. Gdy usługa LiveUpdate zakończy instalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Kontynuuj.

 7. W oknie Instalacja powiodła się kliknij pozycję Uruchom ponownie.

  Aby ukończyć proces instalacji, musisz ponownie uruchomić komputer.

KROK 3

Uruchom usługę Windows Update

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  wuapp

  Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj.

 3. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Potrzeba więcej pomocy?

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20090319115044EN_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 20/11/2018