Inne produkty

Pobieranie narzędzia Norton Bootable Recovery Tool dla programu Norton 360 preinstalowanego na komputerze

Narzędzie Norton Recovery Tool jest dostępne do pobrania jako plik ISO. Plik ISO to pełny „plik obrazu" dysku CD. W celu użycia należy najpierw nagrać go na dysku CD. Do nagrania pliku ISO narzędzia Norton Recovery Tool na dysku CD potrzebne są następujące elementy:

 • Jeden pusty dysk CD-R (nie należy używać dysku CD-RW).

 • Pobrany plik ISO narzędzia Norton Recovery Tool.

 • Program do tworzenia dysków CD, umożliwiający nagrywanie, taki jak GEAR, Nero Burning ROM lub Easy CD Creator firmy Roxio.

Jeśli komputer jest zainfekowany, zalecane jest pobranie narzędzia Norton Recovery Tool i nagranie go na dysku CD na innym, niezainfekowanym komputerze.

Szacunkowy czas pobierania dla różnych typów połączenia internetowego podano poniżej:

Typ połączenia

Szacowany czas pobierania

Modemowe 56 kb/s

10 godzin

DSL 256 kb/s

2 godziny

1 Mb/s

32 minuty

KROK 1

Pobierz plik ISO narzędzia Norton Recovery Tool

 1. Pobierz plik ISO narzędzia Norton Recovery Tool.

  POBIERZ

 2. Zapisz plik na pulpicie systemu.

KROK 2

Nagraj plik ISO narzędzia Norton Recovery Tool na dysku CD.

  Proces nagrywania obrazu ISO jest inny niż w przypadku nagrywania dysku CD z danymi lub muzyką. Do utworzenia dysku CD niezbędny jest program do nagrywania dysków CD, taki jak GEAR PRO Professional Edition, Roxio Easy CD Creator lub Nero Burning ROM. Nie można utworzyć tego typu dysku za pomocą wbudowanych narzędzi systemu Windows XP lub Windows Vista.

  • Gear PRO Professional Edition: aby nagrać plik .ISO na dysku CD, należy użyć funkcji „Open external physical image" (Otwórz zewnętrzny obraz fizyczny). Dalsze instrukcje znajdują się w dokumentacji oprogramowania.

  • Nero Burning ROM: aby nagrać obraz ISO na dysku CD, należy użyć funkcji „Nagraj obraz". Dalsze instrukcje znajdują się w dokumentacji oprogramowania.

  • Easy CD Creator: Aby nagrać obraz .ISO na dysku CD, należy użyć funkcji „Create CD from Disc Image" (Utwórz dysk CD na podstawie obrazu dysku) lub „Record to CD" (Nagraj na dysku CD). Dalsze instrukcje znajdują się w dokumentacji oprogramowania.

  W razie braku programu do nagrywania dysków CD na komputerze można pobrać program GEAR ISO Burn z witryny internetowej GEAR Software.

 1. Przejdź do strony pobierania programu GEAR ISO Burn.

  PRZEJDŹ TERAZ

 2. Kliknij łącze Download Now (Pobierz teraz) i zapisz plik na pulpicie.

 3. Kliknij dwukrotnie ikonę GEARISOBurn.exe na pulpicie systemu Windows.

  Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 4. Po ukończeniu instalacji kliknij dwukrotnie ikonę skrótu GEAR ISO Burn na pulpicie systemu Windows.

 5. W oknie programu GEAR ISO Burn kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i znajdź pobrany plik ISO.

  Jeśli masz więcej niż jeden napęd dysków CD/DVD, wybierz nagrywarkę dysków CD/DVD z menu rozwijanego.

 6. Włóż pusty dysk CD do napędu dysków CD/DVD.

 7. Kliknij pozycję Burn (Nagraj).

KROK 3

Uruchom narzędzie Norton Recovery Tool

  Po prawidłowym nagraniu obrazu ISO narzędzia Norton Recovery Tool na dysku CD można przeprowadzić skanowanie antywirusowe za pomocą dysku CD.

 1. Włóż dysk CD z narzędziem Norton Recovery Tool do napędu CD-ROM.

 2. Zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

 3. Gdy wyświetlony zostanie komunikat „Press any key to boot the computer from CD or DVD" (Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD), naciśnij klawisz Enter.

 4. W oknie Norton Recovery Tool wybierz żądany język, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Wprowadź klucz produktu Norton 360, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej.

 6. Kliknij przycisk Uruchom skanowanie.

 7. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 8. Po ukończeniu skanowania wyjmij dysk CD z napędu CD-ROM i ponownie uruchom komputer.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20090306135327EN_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/09/2010