Inne produkty

Błąd: „Instalator wykrył, że ukończono poprzednią instalację lub dezinstalację, ale konieczny jest ponowny rozruch komputera" jest wyświetlany podczas instalowania produktu Norton

Ten błąd jest powodowany przez plik w folderze Temp systemu Windows, który trzeba usunąć. W większości przypadków system Windows usuwa ten plik po ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu komputera, przejdź do kroku 2.

KROK 1

Ponownie uruchom instalację programu Norton

 1. Zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

 2. Ponownie zainstaluj program Norton.

  • Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony, problem został rozwiązany.

   Kontynuuj instalację.

  • Jeśli komunikat znowu zostanie wyświetlony, przejdź do kroku 2.

KROK 2

Usuń pliki tymczasowe

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  %temp%

  W Eksploratorze Windows zostanie wyświetlony folder plików tymczasowych zalogowanego użytkownika.

 3. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

 4. Naciśnij klawisz Delete.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk Tak.

  Po usunięciu plików tymczasowych systemu Windows ponownie zainstaluj program Norton.

Jeśli to nie zadziała?

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20080624173124EN_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 16/05/2014