Andre produkter

Utelate filer og mapper fra søk av typen Norton Auto-Protect, Skriptkontroll, Atferdsbeskyttelse og Informasjon om nedlasting

Du kan konfigurere Norton-produktet til å utelate visse programmer fra søk med Auto-Protect og Atferdsbeskyttelse. I vinduene Utelatelse fra søk og Sanntidsutelatelser kan du utelate virus og andre sikkerhetstrusler med høyt risikonivå fra søk. Når du legger til en fil eller mappe i utelatelseslisten, overser Norton-produktet filen eller mappen når den søker etter sikkerhetsrisikoer.

Hvis du vil utelate en fil fra Informasjon om nedlasting, må du velge en mappe og laste ned filen til denne. Hvis du f.eks. laster ned en utrygg, kjørbar fil til denne mappen, hindrer ikke Norton-produktet nedlastingen, og fjerner ikke filen fra datamaskinen. Du må opprette en egen mappe for filer som skal utelates fra Download Intelligence.

Ved å utelate en fil fra Norton-søk reduserer du datamaskinens beskyttelse. Derfor bør du bare gjøre dette hvis det er absolutt nødvendig. Du bør bare utelate elementer hvis du er sikker på at de ikke er infisert.

Utelate sikkerhetstrusler med høyt risikonivå fra søk

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. I vinduet Innstillinger klikker du på Antivirus.

 4. I innstillingsvinduet for Antivirus klikker du på fanen Søk og risikoer.

 5. Gjør ett av følgende under Utelatelser/lavrisiko:

  • Gå til raden Elementer som skal utelates fra søk, og klikk på Konfigurer.

  • Gå til raden Elementer som skal utelates fra Auto-Protect, Skriptkontroll, Atferdsbeskyttelse og Informasjon om nedlasting og klikk på Konfigurer.

 6. Klikk på Legg til mapper i vinduet som åpnes, eller Legg til filer.

  Du kan tildele utelatelser til lokale stasjoner, mapper, filgrupper, enkeltfiler eller nettverksstasjoner. Norton-produktet støtter ikke utelatelser for filer i et nettverk. Hvis du legger til en nettverksstasjon i utelatelseslisten, må du kontrollere at stasjonen er tilkoblet datamaskinen.

 7. Klikk på Bla gjennom-ikonet i dialogboksen Legg til element.

 8. Velg elementet du vil utelate fra søket, i dialogboksen som åpnes.

  Når du legger til mapper, kan du spesifisere om du vil ta med eller utelate undermapper.

 9. Klikk på OK.

 10. Gå til dialogboksen Legg til element og klikk på OK.

 11. Klikk på Bruk og deretter på OK i vinduet som åpnes.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v3672136
Operativsystem: Windows
Sist endret: 06/09/2023