Andre produkter

Utelate filer og mapper fra søk av typen Norton Auto-Protect, SONAR og Informasjon om nedlasting

Du kan konfigurere Norton til å utelate bestemte programmer fra søk med Auto-Protect og SONAR. I vinduene Søkeutelatelser og Sanntidsutelatelser kan du utelate virus og andre sikkerhetstrusler med høyt risikonivå fra søk. Når du legger til en fil eller mappe i utelatelseslisten, overser Norton filen eller mappen når den søker etter sikkerhetsrisikoer.

Hvis du vil utelate en fil fra Informasjon om nedlasting, må du velge en mappe og laste ned filen til denne. Hvis du f.eks. laster ned en utrygg, kjørbar fil til denne mappen, hindrer ikke Norton nedlastingen, og fjerner ikke filen fra datamaskinen. Du må opprette en egen mappe for filer som skal utelates fra Download Intelligence.

Ved å utelate en fil fra Norton-søk reduserer du datamaskinens beskyttelse. Derfor bør du bare gjøre dette hvis det er absolutt nødvendig. Du bør bare utelate elementer hvis du er sikker på at de ikke er infisert.

Utelate sikkerhetstrusler med høyt risikonivå fra søk

 1. Starte Norton.

  Hvis du ser vinduet My Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton.

 3. Klikk på Antivirus i Innstillinger -vinduet.

 4. Klikk på fanen Søk og risikoer i innstillingsvinduet for Antivirus.

 5. Gjør ett av følgende under Utelatelser/lavrisiko :

  • Gå til raden Elementer som skal utelates fra søk og klikk på Konfigurer.

  • På raden Elemententer som skal utelates fra Auto-Protect, Skript, SONAR og Informasjon om nedlasting klikker du på Konfigurer.

 6. Klikk på Legg til mapper i vinduet som åpnes, eller Legg til filer.

  Du kan tildele utelatelser til lokale stasjoner, mapper, filgrupper, enkeltfiler eller nettverksstasjoner. Norton støtter imidlertid ikke utelatelser for filer i et nettverk. Hvis du legger til en nettverksstasjon i utelatelseslisten, må du kontrollere at stasjonen er tilkoblet datamaskinen.

 7. Klikk på bla gjennom-ikonet i dialogboksen Legg til element.

 8. Velg elementet du vil utelate fra søket, i dialogboksen som vises.

  Når du legger til mapper, kan du spesifisere om du vil ta med eller utelate undermapper.

 9. Klikk på OK.

 10. Klikk på OK i dialogboksen Legg til element.

 11. Klikk på Bruk og deretter på OK i vinduet som åpnes.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v3672136
Operativsystem: Windows
Sist endret: 06/01/2021