Andre produkter

Vise avanserte detaljer om en sikkerhetshendelse og anbefalt handling for hendelsen

Vinduet Sikkerhetslogg - Avanserte detaljer viser mer informasjon om en sikkerhetshendelse, slik at du kan avgjøre hvilken handling som skal utføres.

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Dobbeltklikk på Sikkerhet og klikk deretter påLogg i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. Gå til vinduet Sikkerhetslogg og åpne rullegardinlisten Vis- Deretter velger du kategorien for å filtrere sikkerhetshendelsene etter kategori. Velg for eksempel Isolasjon hvis du bare vil vise sikkerhetshendelser som er relatert til isolasjonsfunksjonen.

 4. Dobbeltklikk på et element eller velg Flere alternativer for å åpne Sikkerhetslogg – avanserte detaljer eller vinduet File Insight.

 5. Under Varselsammendrag ser du alvorlighetsgraden, aktivitetstypen og statusen til det valgte elementet. Her ser du også den anbefalte handlingen som kreves for det oppdagede elementet.

 6. Under Avanserte detaljer ser du informasjon som risikonivå, risikokategori, innsendingsdato og risikobeskrivelse.

 7. Under Handlinger velger du alternativet som passer best for situasjonen din.

  • Hvis du har valgt Databeskyttelse, har du muligheten til å utelate prosesser fra databeskyttelsessøk, fjerne filen/mappen fra utelatelse og vise File Insight.

  • For Brannmur – Nettverk og tilkoblinger kan du velge Klarer, Fjern klarering, Begrens eller Fjern begrensning fra den valgte datamaskinen eller fra alle de uklassifiserte datamaskinene i det valgte nettverket.

  • For Brannmur – Aktiviteter kan du velge alternativet Tillat hvis du vil at det valgte programmet skal ha tilgang til Internett. Du kan også vise brannmurregelen som er angitt for det valgte programmet, med alternativet Vis regel.

  • For Sikkerhetslogg – Brannmuraktiviteter kan du velge alternativet Norton File Insight for å vise informasjon om filen som koblet til Internett, i vinduet File Insight.

  • Hvis du har valgt Inntrengingsforhindring, har du muligheten til å tillate eller blokkere varslingen for den valgte angrepssignaturen ved å aktivere alternativene Varsle meg eller Slutt å varsle meg.

  • I Programvareoppdaterer kan du kjøre alternativet Kjør søk for å kjøre et nytt søk med Programvareoppdaterer.

 8. Under Risikohåndtering finner du de emnene og innstillingene som gir deg best mulig beskyttelse for PC-en.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19803667
Operativsystem: Windows
Sist endret: 06/03/2022