Andre produkter

Konfigurere innstillinger for Inntrengingsforhindring

Inntrengingsforhindring beskytter deg mot angrep når du er på nett. Det søker etter angrepssignaturer i nettverkstrafikken, som for eksempel sosiale trusler og utgående angrep. Slik identifiseres sårbarheter i operativsystemet eller i programmer du bruker. Inntrengingsforhindring beskytter deg ved å forkaste pakker fra datamaskiner som prøver å sende data med angrepssignaturer. Blokkerer forbindelser til disse datamaskinene.

Inntrengingsforhindring er skrudd på som standard. Det må det være for å tilpasse innstillingene nedenfor.

Når Inntrengingsforhindring er slått av, er ikke datamaskinen tilstrekkelig beskyttet mot Internett-trusler og sikkerhetsrisikoer.

Konfigurere hvor lenge AutoBlock skal stoppe forbindelser fra angripende datamaskiner.

AutoBlock forhindrer forbindelser med datamaskiner som sender data med kjente angrepssignaturer, selv om visse typer data ikke er skadelige. Som standard blokkeres tilkoblinger som opprettes av angripende datamaskiner, i 30 minutter.

Konfigurere hvor lenge AutoBlock skal stoppe tilkoblinger som opprettes av angripende datamaskiner.

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. I vinduet Innstillinger klikker du på Brannmur eller Nettverk.

 4. Klikk på fanen Inntrengings- og nettleserbeskyttelse.

 5. Klikk på Konfigurer under Inntrengingsforhindring, i raden AutoBlock mot inntrenging.

 6. I rullegardinlisten for vinduet AutoBlock av inntrenging velger du hvor lenge du vil blokkere angripende datamaskiner. Deretter klikker du på OK.

 7. Klikk på Lukk i vinduet Innstillinger.

Utelate en angrepssignatur fra overvåking

Inntrengingsforhindring baserer seg på en omfattende liste over angrepssignaturer for å oppdage og blokkere mistenkelig nettverksaktivitet. I visse tilfeller kan godartet nettverksaktivitet identifiseres som mistenkelig fordi den har lignende angrepssignatur. Hvis du mottar varsel om et mulig angrep, og vet at signaturen som utløser varselet er trygg, kan du utelate signaturen fra overvåkning.
Hvis du vil vite mer om angrepene som Inntrengingsforhindring blokkerer, kan du gå til følgende adresse:
https://www.broadcom.com/support/security-center/attacksignatures

Utelate en angrepssignatur fra overvåking.

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. I vinduet Innstillinger klikker du på Brannmur eller Nettverk.

 4. Klikk på fanen Inntrengings- og nettleserbeskyttelse.

 5. Klikk på Konfigurer under Inntrengingsforhindring, i raden Signaturer for inntrengingsforhindring.

 6. I vinduet Signaturer for inntrengingsforhindring fjerner du merkingen for angrepssignaturen du vil ekskludere, og klikker på OK.

 7. Klikk på Lukk i vinduet Innstillinger.

Fjerne klarerte enheter fra utelatelseslisten til Inntrengingsforhindring

Du kan utelate klarerte enheter fra søket med Inntrengingsforhindring for å redusere søketiden. Hvis du er sikker på at en enhet på nettverket er trygg, kan du endre enhetens klareringsnivå til Full klarering og velge Utelat fra inntrengingsforhindringssøk for å utelate den fra inntrengingsforhindringssøk.

Fjerne klarerte enheter fra utelatelseslisten til Inntrengingsforhindring

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. I vinduet Innstillinger klikker du på Brannmur.

 4. Klikk på fanen Inntrengings- og nettleserbeskyttelse.

 5. Under Inntrengingsforhindring går du til raden Utelatelsesliste og klikker på Slett.

 6. Klikk på Ja i bekreftelsesdialogen.

 7. Klikk på Lukk i vinduet Innstillinger.

Utelate en URL-adresse eller et domene fra overvåking

Når URL-overvåking for apper er slått på, overvåker Norton-produktet alle programmer som er installert på datamaskinen, og blokkerer de skadelige nettstedene fra å få tilgang til datamaskinen.
Inntrengingsforhindring baserer seg på en omfattende liste over angrepssignaturer for å spore og blokkere mistenkelig nettsteder. I visse tilfeller kan trygge nettsteder identifiseres som mistenkelige fordi de har en lignende angrepssignatur. Hvis du mottar varsler om et mulig angrep, og du vet at nettstedet eller domenet som utløser varselet er trygt, kan du utelate signaturen fra overvåking.

Utelate en URL-adresse eller et domene fra varselmeldinger

 1. Klikk på Vis detaljer i varselmeldingen.

 2. I vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer klikker du på Opphev blokkering av URL.

Utelate en URL-adresse eller et domene ved å bruke Norton-produktet

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. I vinduet Innstillinger klikker du på Brannmur eller Nettverk.

 4. Klikk på fanen Inntrengings- og nettleserbeskyttelse.

 5. Gå til Inntrengingsforhindring, raden Utelatelser i URL-overvåking for apper, og klikk på Konfigurer.

 6. Klikk på knappen Legg til og skriv inn URL-adressen eller domenenavnet du vil utelate fra overvåking.

 7. Hvis du vil redigere eller fjerne en URL-adresse eller et domene, gjør du følgende:

  • Velg en URL-adresse eller et domene fra listen, og klikk på knappen Rediger. Endre URL-adressen eller domenenavnet.

  • Velg en URL-adresse eller et domene du vil fjerne, og klikk på Fjern -knappen.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15471442
Operativsystem: Windows
Sist endret: 01/11/2021