Andre produkter

Bestride kategorisering av nettsteder

Norton Family blokkerer eller tillater automatisk et nettsted som tilhører en bestemt kategori, basert på Internett-grensene du har angitt. Noen ganger mener du kanskje at kategoriseringen av nettstedet er feil. Feil kategorisering kan oppstå på grunn av menneskelige feil eller hvis innholdet på nettstedet ble endret og den eksisterende kategorien ikke lenger er aktuell. I slike tilfeller bruker du følgende informasjon for å legge inn en forespørsel om å endre kategoriseringen av nettstedet.

Bestride kategorisering av nettsteder

  1. Logg på kontoen.

  2. Velg barnet du vil behandle detaljer for.

  3. Under flisen Internett klikker du på Vis detaljer.

  4. Gå til aktivitetsoppføringen for et nettsted du vil bestride eller endre, og klikk deretter på ikonet for flere alternativer. Deretter klikker du på Bestrid kategori.
  5. Legg til eller fjern passende kategorier for nettstedet.

  6. Skriv inn en kort forklaring om hvorfor du mener nettstedet bør tilhøre kategorien du har valgt.

  7. Klikk på Send til vurdering.

Hvis du bruker Google-kontoen for å logge på Norton Family-kontoen, må du logge av Google-kontoen i nettleseren når du har fullført konfigureringen av Norton Family.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v128056427
Operativsystem: windows,android,ios
Sist endret: 02/11/2021