Andre produkter

Utelat eller inkluder angrepssignaturer i overvåkning

I noen tilfeller kan harmløs nettverksaktivitet oppfattes som en angrepssignatur. Det kan hende at du mottar gjentatte varsler om mulige angrep. Hvis du vet at disse varslene utløses av sikker bruk, kan du opprette en utelatelse for angrepssignaturen som samsvarer med den harmløse aktiviteten.

Hver utelatelse du oppretter, gjør datamaskinen mer sårbar for angrep.

Hvis du har utelatt en angrepssignatur som du senere bestemmer deg for å overvåke igjen, kan du inkludere den i listen over aktive signaturer.

Utelate angrepssignaturer fra overvåkning

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. I vinduet Innstillinger klikker du på Brannmur eller Nettverk.

 4. Klikk på fanen Inntrengings- og nettleserbeskyttelse.

 5. Klikk på Konfigurer under Inntrengingsforhindring, i raden Signaturer for inntrengingsforhindring.

 6. I vinduet Inntrengingssignaturer angir du signaturdetaljene i feltet Signatur-søk for å søke etter angrepssignaturer du vil utelate. Deretter klikker du på Kjør.

 7. Fjern avmerkingen for angrepssignaturene og klikk deretter på OK.

 8. Klikk på Lukk i vinduet Innstillinger.

Inkludere angrepssignaturer du tidligere har utelatt fra overvåking

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. I vinduet Innstillinger klikker du på Brannmur eller Nettverk.

 4. Klikk på fanen Inntrengings- og nettleserbeskyttelse.

 5. Klikk på Konfigurer under Inntrengingsforhindring, i raden Signaturer for inntrengingsforhindring.

 6. I vinduet Inntrengingssignaturer angir du signaturdetaljene i feltet Signatur-søk for å søke etter angrepssignaturer du vil inkludere. Deretter klikker du på Kjør.

 7. Kontroller angrepssignaturene og klikk på OK.

 8. Klikk på Lukk i vinduet Innstillinger.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1224806
Operativsystem: Windows
Sist endret: 06/09/2023