Andre produkter

Varsler i Norton Family

 

Funksjonene Overvåkning av tekstmeldinger og Anropsblokkering er for øyeblikket deaktivert på Android.

Avhengig av overvåkningsnivået du angir, vil Norton Family varsle deg hvis barnets aktiviteter på en enhet ikke overholder grensene. Du kan for eksempel motta varsler hvis barnet ditt prøver å gå til blokkerte nettsteder.

Hvis du mottar et varsel, kan du velge hva du skal gjøre. Hvis for eksempel barnet ditt prøver å gå til et blokkert nettsted, kan du la barnet se det og legge det til listen din over godkjente nettsteder.

Varsler er sammensatt for hvert enkelt barn. Dette hjelper deg med å identifisere hvem som utførte en handling som genererte et varsel. Et oransje utropstegn ( ) på profilavataren til barnet ditt angir følgende:
 • Norton Family er ikke installert på noen av enhetene som barnet bruker.

 • Barnet er ikke tilordnet en enhet.

Et grønt merke i nærheten av bildeikonet av barnet ditt indikerer at barnet ditt er pålogget. Hvis barnet sender meldinger eller tillatelsesforespørsler, ser du et meldingsikon ved siden av varselet. Du kan klikke på meldingsikonet for å lese meldingen.

Tidspunktene i rapportene for alle aktiviteter er basert på profilens tidssoneinnstillinger. Hvis du f.eks. er i London (GMT-tid), og barnet er i Oslo (GMT +1), får alle aktivitetene til barnet et tidsstempel basert på GMT-tid.

Du kan bruke Norton-nettstedet eller Norton Family-appen for foreldre når du vil vise varsler og aktivitetsrapporten. Hvis du bruker en Android-enhet, kan du aktivere foreldreappvarslingerskjermen for redigering av barneprofil slik at du mottar øyeblikkelige varsler om aktiviteter tilknyttet tidsovervåkning og manipulering.

Norton-nettsted

 1. Logg på kontoen.

 2. Klikk på Varsler-fanen.

 3. I rullegardinmenyen velger du et barn for å filtrere varsler for dette barnet. Som standard vises varsler fra alle enheter de siste 30 dagene.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil utføre en handling eller bestride et varsel, klikker du på ikonet for flere alternativer og velger egnet alternativ.
  • Hvis du vil fjerne et varsel, klikker du på ikonet for flere alternativer. Deretter klikker du på Slett.
 5. Hvis du vil endre varslingsinnstillingene, gjør du følgende:

  • Klikk på barnet du vil administrere.

  • Klikk på Vis profil.

  • Under Varslingsinnstillinger for barnets aktivitet velger du aktivitetene du vil motta varsler for.

  • Hvis du vil motta varslinger på Android-enheten, flytter du På/Av -bryteren under Foreldreappvarslinger til .

Norton Familys foreldrestyringsapp for Android

 1. Åpne Norton Familys foreldrestyringsapp i Foreldremodus.

 2. Trykk på barnet du vil administrere.

 3. Gå til fanen Varsler.

 4. Trykk på et varsel og iverksett egnede tiltak.

 5. Hvis du vil fjerne et varsel, trykker du i ruten og deretter på Slett varsling(er).

 6. Hvis du vil endre varslingsinnstillingene, trykker du på Regler > Varsle foreldrene når > velg aktivitetene du vil motta varslinger for.

 7. Hvis du vil motta varslinger på Android-enheten, aktiverer du alternativet under Foreldeappvarslinger.

Norton Family-appen for iOS

 1. Åpne appen Norton Family for foreldre.

 2. Trykk på bjelleikonet
 3. Trykk på et varsel for å finne ut mer og iverksette egnede tiltak.

 4. Trekk i Varsel-skjermen for å oppdatere listen.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v117721650
Operativsystem: windows,android,ios
Sist endret: 12/12/2021