Andre produkter

Slik fjerner du uønskede hurtigmeldinger eller omdirigeringer til andre nettsteder

Dette problemet kan oppstå på grunn av nettleserkapring. En nettleserkaprer er en type skadevare som er designet for å endre nettleserens innstillinger. Du kan oppleve noe av følgende oppførsel:

 • Søket blir omdirigert til andre nettsteder

 • Hjemmesiden eller søkemotoren din endres uten din tillatelse

 • Nettsider lastes sent

 • Du ser flere verktøylinjer som du ikke installerte i nettleseren

 • Du får flere popup-meldinger for reklame

Hvis du ser hurtigvinduer som omdirigerer deg til støttesiden til en tredjepart, eller hvis du tror du blir svindlet, leser du Lær mer om teknisk støtte-svindel og hvordan du unngår problemet.

Kjør Norton Power Eraser - Søk etter uønskede programmer

 1. Last ned Norton Power Eraser.

 2. Klikk på Lagre.

 3. Velg Skrivebord som plassering, og klikk deretter på Lagre.

 4. Du kjører Norton Power Eraser ved å dobbeltklikke på NPE.exe -filen.

  Hvis Brukerkontokontroll -vinduet vises, klikker du på Ja eller Fortsett.

 5. Les lisensavtalen og klikk på Godta.

 6. I Norton Power Eraser -vinduet, klikker du på ikonet for Søk etter uønskede programmer.

  Når Norton Power Eraser har fullført søket, vises søkeresultatene i vinduet Søk etter uønskede programmer fullført.

 7. I vinduet Søk etter uønskede programmer fullført klikker du på Avinstaller ved siden av uønsket program eller verktøylinje.

 8. Følg instruksjonene på skjermen.

 9. Start datamaskinen på nytt når avinstalleringen er ferdig.

Hvis Norton Power Eraser ikke fjerner de uønskede verktøylinjene, fjerner du dem manuelt ved hjelp av Legg til / fjern programmer eller Avinstaller et program i Kontrollpanel. Reklameprogrammer vil generelt installere en ny verktøylinje i nettleserne og endre standardinnstillingen for søk til en søkemotor fra en tredjepartsleverandør. Avhengig av nettleseren din, tilbakestiller du nettleserinnstillingene for å fjerne uønskede verktøylinjer og søkemotorer fullstendig.

Kjøre søk med Norton Power Eraser

 1. Du kjører Norton Power Eraser ved å dobbeltklikke på NPE.exe -filen.

  Hvis Brukerkontokontroll -vinduet vises, klikker du på Ja eller Fortsett.

 2. Les lisensavtalen og klikk på Godta.

 3. I vinduet Norton Power Eraser klikker på du ikonet Søk etter risikoelementer.

 4. Norton Power Eraser utfører som standard et rootkit-søk og krever omstart av datamaskinen. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du på Start på nytt. Hvis du ikke vil inkludere rootkit-søket, går du til Innstillinger og fjerner avmerkingen for Inkluder søk etter rootkits (krever at du starter datamaskinen på nytt).

 5. Søket startes automatisk når du starter datamaskinen på nytt. Følg instruksjonene på skjermen.

  Vent til søket er fullført.

Oppdaget Norton Power Eraser noen trusler?

Video

Trenger du mer hjelp?

TRINN 1

Check for incorrect DNS settings

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  control

 3. Click the Network and Internet icon, and then click Network and Sharing Center. In the left pane, click Change adapter settings.

  On Windows XP: Double-click the Network Connections icon.

 4. Right-click the network adapter that is currently active, and then click Properties.

  If the User Account Control prompt appears, click Yes or Continue.

 5. In the Network Connection Properties window, under "This connection uses the following items", click Internet Protocol (TCP/IP) or Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

 6. Click Properties.

 7. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties window, on the General tab, check the DNS server settings.

  • If Use the following DNS server addresses radio button is selected, check the server addresses. Make sure that the DNS server addresses displayed are the same that are provided to you by your Internet service provider or your network administrator.

  • If the DNS server address starts with 85.255.11x.x, then it is more likely that the DNS cache has been poisoned as the result of a Pharming attack.

TRINN 2

Fix incorrect Windows host file settings

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  C:\Windows\System32\Drivers\etc

  Replace the drive letter if C : drive is not the system drive.

 3. For each Hosts file that you find, right-click the file, and then click Open With or Open.

 4. Double-click Notepad from the list of programs.

 5. Remove any line that appears in your hosts file without an # at the beginning, apart from the "127.0.0.1 localhost" line.

 6. On the File menu, select Save.

 7. Check if you can access the Internet.

TRINN 3

Fix incorrect proxy settings

  If you have not configured your computer to use proxy for the Internet connection, you can skip this Step.

 1. Start Internet Explorer.

 2. On the Tools menu, select Internet Options.

 3. On the Connections tab, click LAN Settings.

 4. Verify that your proxy settings are correct. Do one of the following:

  If the proxy settings are incorrect, make sure that you enter the correct proxy settings.

  If the proxy settings are correct, temporarily disable the proxy. Uncheck Use a proxy server for your LAN.

 5. Click OK.

 6. In the Internet Options window, click Apply > OK.

TRINN 4

Uninstall or disable unknown toolbars

  If you want to completely remove a toolbar, you can use Add/Remove Programs or Uninstall a Program in the Control Panel.

 1. Start Internet Explorer.

 2. On the Tools menu, click Manage Add-ons.

 3. If you find any unknown toolbar that is listed, select the toolbar, and then click Disable.

 4. Click Close.

 5. If the issue persists, go to Step 5.

TRINN 5

Run a scan using Norton Power Eraser

 1. Download NPE from: http://liveupdate.symantec.com/upgrade/NPE/1044/NPE.exe

 2. Save the file to Windows desktop.

 3. Open the windows run dialog (Windows key+R).

 4. Drag and drop NPE.exe into the run box, this will automatically populate it with the full path Add the following switch to the end of the line:

  /VSS 111

  The run line should look like:

  "C:\Documents and Settings\user_name\Desktop\NPE.exe" /VSS 111

 5. Click OK.

 6. Run a scan.

 7. If the scan comes clean, go to Step 6.

TRINN 6

Run a scan using Norton Bootable Recovery Tool

 1. Download NBRT.

 2. Create a bootable DVD or USB and run a scan.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: kb20100811171926EN
Operativsystem: Windows
Sist endret: 27/01/2020