Andre produkter

Konfigurere Gjenoppretting etter løsepengevirus i Norton Mobile Security

Løsepengevirus er et skadeprogram som blokkerer din tilgang til viktige filer eller til enheten, og ber deg om løsepenger for å unngå misbruk eller sletting av dataene dine. Dataene dine krypteres, og du kan kun få tilgang til dem hvis du betaler løsepenger. Selv om du betaler løsepengene, er det ingen garanti for at du vil få tilgang til dataene igjen.

Funksjonen Gjenoppretting etter løsepengevirus i Norton Mobile Security gjennomsøker enheten og lar deg fjerne eventuelle løsepengevirusangrep.

Funksjonen Gjenoppretting etter løsepengevirus er bare tilgjengelig for Android-enheter. For Android 7.x eller nyere er Gjenoppretting etter løsepengevirus aktivert som standard.

Slå på Gjenoppretting etter løsepengevirus

  1. Start Norton Mobile Security-appen fra startskjermen.

  2. Trykk på menyikonet, og trykk deretter på App-innstillinger.

  3. Bla nedover i innstillingene til du kommer til delen Søk. Ved siden av Gjenoppretting etter løsepengevirus trykker du på OPPSETT.

  4. Trykk på Neste for å åpne innstillingene for Enhetsadministrator.

  5. Trykk på AKTIVER for å aktivere Enhetsadministrator for Norton Mobile Security.

  6. Hvis du blir bedt om det, flytter du glidebryteren ved siden av Tillat tegning over andre apper til for å aktivere Gjenoppretting etter løsepengevirus på enheten.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v126289637
Operativsystem: Android
Sist endret: 08/11/2019