Andre produkter

Foreta handlinger for isolerte risikoer og trusler

Isolerte elementer er isolert fra resten av datamaskinen, slik at de ikke kan spre seg eller infisere datamaskinen igjen. Hvis du har elementer du tror er infiserte, men som ikke er identifisert som en risiko av Norton, kan du isolere dem manuelt.

Du kan ikke åpne isolerte elementer utilsiktet og spre viruset, men du kan evaluere de isolerte elementene for å sende dem til Symantec om nødvendig.

Typer isolerte elementer:

Sikkerhetsrisikoer

Elementer som spionprogrammer og reklameprogrammer, som generelt har et lavt risikonivå, og som er nødvendige for at et annet program skal fungere.

Du kan gjenopprette disse elementene etter behov.

Sikkerhetstrusler

Virus og andre elementer som utgjør en høy risiko.

Utføre en handling med et isolert element

 1. Start Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 2. Dobbeltklikk på Sikkerhet og klikk deretter på Logg i hovedvinduet i Norton.

 3. Klikk på Alternativer i ruten Detaljer.

  Hvis du klikker på koblingen Flere detaljer, får du mer informasjon om elementet før du velger hva du vil gjøre med det. Koblingen åpner vinduet File Insight, som inneholder mer informasjon om risikoen.

 4. Velg ønsket handling i vinduet Trussel oppdaget. Dette er noen av alternativene:

  Gjenopprette

  Returnerer den isolerte sikkerhetsrisikoen til den opprinnelige plasseringen på datamaskinen.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig for elementer som er manuelt isolert.

  Gjenopprett og utelat denne filen

  Returnerer det valgte, isolerte elementet til sin opprinnelige plassering uten å reparere det, og utelater det fra fremtidige søk

  Dette alternativet er tilgjengelig for oppdagede virustrusler og trusler som ikke er virus.

  Fjern fra loggen

  Fjerner det valgte elementet fra Sikkerhetslogg

  Send til Symantec

  Sender det valgte elementet til Symantec for evaluering av sikkerhetsrisikoen

  I noen tilfeller identifiserer kanskje ikke Norton et element som en sikkerhetsrisiko, men du mistenker likevel at elementet er infisert. I slike tilfeller kan du bruke dette alternativet til å sende elementet inn til Symantec for videre analyse.

  Du kan også gå til dette vinduet ved hjelp av koblingen Alternativer i File Insight -vinduet (gjelder bare for enkelte risikoer).

 5. Følg veiledningen på skjermen.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6200305
Operativsystem: Windows
Sist endret: 14/09/2018