Andre produkter

Nortons refusjons- og avbestillingspolicyer

Nøl ikke med å kontakte Kundeservice og -støtte. Det er den raskeste metoden for å be om avbestilling og refusjon. Du kan også sende en refusjonsforespørsel her. Vi anbefaler at du går gjennom retningslinjene for avbestilling og refusjon før du ber om refusjon.

Hva er retningslinjene for avbestilling og refusjon?

 • Gi oss beskjed dersom du ikke er fornøyd med kjøpet! Vår policy kan inkludere refusjon, men noen begrensninger gjelder, så du bør se gjennom vilkårene nedenfor. Vår policy er uavhengig av eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha.

 • Frakt- og håndteringkostnader og eventuelle gjeldende avgifter kan ikke refunderes, med unntak av i visse delstater og land der slike utgifter kan refunderes.

 • Hvis du returnerer Norton-tilbudet og/eller mottar en refusjon, godtar du at du skal avinstallere og slette alle kopier av programvaren fra enheten(e). Lisensen kan dessuten, etter vårt eget skjønn, deaktiveres for å forhindre ytterligere bruk.

 • Merk: Avbestillings-, retur- og refusjonsrettigheter kan variere ved kjøp eller fakturering via tredjeparter (f.eks. App Store, en tjenesteleverandør, forhandler, detaljist, selger eller lignende). Se gjennom tilbudsvilkårene for å få mer informasjon.

Avslutte abonnementet

 • Du kan når som helst avbestille abonnementet ved å logge på Min Norton og slå AV innstillingen Automatisk fornying, eller ved å kontakte Kundeservice og -støtte.

 • Merk: Hvis du avslutter abonnementet, bør du sende avbestillingsforespørselen et par dager før faktureringsdatoen for den automatiske fornyingen, slik at forespørselen kan behandles i tide. På denne måten unngår du å bli belastet for automatisk fornying.

 • OBS! Hvis du avslutter abonnementet, fornyes det ikke automatisk. Beskyttelsen vil imidlertid fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Du kan også ha rett på refusjon i henhold til refusjonspolicyen nedenfor.

 • Abonnementspakker fra Norton og/eller LifeLock:

  • Hvis du har kjøpt en pakke (f.eks. en pakke med mer enn ett abonnement), kan du når som helst avslutte abonnementet fra ett av abonnementene eller fra hele pakkeløsningen.

  • Hvis du bare avslutter abonnementet for en del av pakken, er det mulig at de andre eksisterende abonnementene fortsetter, noe som vil påvirke den årlige eller månedlige fornyingsprisen. Gå gjennom eksisterende abonnementer og fornyingspriser på siden Fornyingspriser, eller ring Kundeservice og -støtte hvis den aktuelle koblingen ikke er tilgjengelig for landet ditt.

  • Hvis du avslutter hele pakken med abonnementer som utgjør pakkeløsningen, vil beskyttelsen fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Beskyttelsen fornyes imidlertid ikke automatisk for den påfølgende perioden.

  • Du kan også ha rett på refusjon i henhold til avsnittet om refusjon nedenfor.

 • Hvis du kjøpte abonnementet gjennom vår salgskanal og fikk tak i Virus Protection Promise ved å slå PÅ Automatisk fornying for det aktuelle abonnementet, vil du miste fordelene med Virus Protection Promise når du avbestiller abonnementet, med unntak av Japan.

Avslutte abonnementet - kun Nederland

 • Du kan når som helst avbestille abonnementet ved å logge på Min Norton og slå AV Automatisk fornying, eller ved å kontakte Medlemstjenester.

 • Merk: Hvis du avslutter abonnementet, bør du sende avbestillingsforespørselen et par dager før faktureringsdatoen for den automatiske fornyingen slik at forespørselen kan behandles i tide. På denne måten unngår du å bli belastet for automatisk fornying.

 • Hvis du avslutter abonnementet etter den første perioden, avsluttes abonnementet med rett til en pro rata-refusjon med en (1) måneds varsel.

 • Hvis du avslutter abonnementet før den første perioden utløper, fornyes ikke abonenementet automatisk. Beskyttelsen vil imidlertid fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Du kan ha rett på refusjon i henhold til refusjonspolicyen nedenfor.

 • Abonnementspakker fra Norton:

  • Hvis du har kjøpt en abonnementspakke fra Norton (f.eks. en pakke med mer enn ett abonnement), kan du når som helst avslutte abonnementet fra ett av abonnementene eller fra hele pakkeløsningen.

  • Hvis du bare avslutter abonnementet fra en del av pakkeløsningen, er det mulig at de andre eksisterende abonnementene fortsetter, noe som vil påvirke den årlige eller månedlige fornyingsprisen. Gå gjennom eksisterende abonnementer og fornyingspriser her eller ring Kundeservice hvis den aktuelle koblingen ikke er tilgjengelig i landet ditt.

  • Hvis du avslutter hele pakken med Norton-abonnementer som utgjør pakkeløsningen, etter den første perioden, avsluttes pakken med Norton-abonnementer, men du vil ha krav på en pro rata-refusjon med én måneds forvarsel. Hvis du avslutter hele pakken med Norton-abonnementer som utgjør pakkeløsningen, før den første perioden utløper, vil beskyttelsen fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Beskyttelsen fornyes imidlertid ikke automatisk for den påfølgende perioden.

  • Du kan også ha krav på refusjon i henhold til retningslinjene for refundering nedenfor.

 • Hvis du kjøpte abonnementene dine gjennom vår salgskanal og fikk tak i Virus Protection Promise ved å slå PÅ Automatisk fornying for det aktuelle abonnementet, mister du fordelen av Virus Protection Promise når du avslutter abonnementet.

Kontakt Medlemstjenester hvis du ønsker mer hjelp og informasjon.

Refusjon: Årlige og månedlige abonnementer

Årsabonnementer på Norton, LifeLock eller Norton LifeLock (en eller flere perioder, eller en evigvarende lisens):

 • Kjøp av et årlig abonnement kvalifiserer for refusjon i henhold til vår 60 dagers Pengene tilbake-garanti dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen, med mindre annet er utelukket i denne policyen.

 • Hver gang du fornyer et årlig Norton-abonnement, kvalifiserer du for refusjon av det årlige fornyingsgebyret hvis du legger frem kravet innen 60 dager etter at du ble belastet for abonnementet (f.eks. fornyingens fakturadato). Refusjonen er begrenset til gebyret du betalte for den da gjeldende abonnementsperioden.

 • Kjøp av et årlig abonnement på Norton Virus Removal Assurance kvalifiserer for refusjon dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen. Hvis Norton Virus Removal Assistance (garantert virusfjerning) derimot kommer i en pakkeløsning sammen med et annet Norton-produkt som tilbys ved kjøpetidspunktet, vil retningslinjene for avbestilling, retur og refundering for Norton Virus Removal Assistance være de samme som de tilsvarende retningslinjene for det medfølgende pakketilbudet fra Norton.

 • Kjøp av et årlig abonnement på Norton Ultimate Help Desk kvalifiserer for refusjon dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen, eller for en årlig fornying, innen 60 dager etter fakturadatoen for fornyingen, såfremt tjenestene, i begge tilfeller, ikke er innløst i løpet av denne perioden.

Månedlige abonnementer (fornying fra måned til måned):

 • Når du kjøper et månedsabonnement, kan du kvalifisere for refusjon, såfremt forespørselen gjøres innen 14 dager etter kjøpsdatoen. Hvis du avslutter abonnementet, fornyes ikke abonnementet automatisk neste måned. Beskyttelsen vil imidlertid fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper.

 • Kjøp av et månedlig abonnement på Norton Ultimate Help Desk kvalifiserer for refusjon dersom kravet legges frem innen 14 dager etter kjøpsdatoen, eller for månedlige fornyinger, innen 14 dager etter fakturadatoen for fornyingen, såfremt tjenestene, i begge tilfeller, ikke er innløst i løpet av denne perioden.

 • Hvis du ønsker informasjon om refusjon av månedlige abonnement på Norton Core, ser du informasjonen om WiFi-ruteren Norton Core nedenfor.

Merk: Retur- og refusjonsrettigheter kan variere ved kjøp eller fakturering via tredjeparter (f.eks. App Store, en tjenesteleverandør, forhandler, detaljist, selger eller lignende). Se gjennom tilbudsvilkårene for å få mer informasjon

Nøl ikke med å kontakte Medlemstjenester. Det er den raskeste metoden for å be om refusjon. Du kan også sende en refusjonsforespørsel her.

WiFi-ruteren Norton Core

 • Hvis du har kjøpt en Norton Core-ruter fra Norton.com, kvalifiserer du for refusjon hvis kravet legges frem innen 30 dager etter at du mottok forsendelsen. Se delen Pengene tilbake-garanti under Nortons lisensavtale for å få en mer detaljert beskrivelse av hvordan du starter retur- og refunderingsprosedyrer. Du kan også kontakte Medlemstjenester og støtte.

 • Hvis WiFi-ruteren Norton Core har defekter eller ikke fungerer, og dette skjer innen 1) ett år etter datoen for den opprinnelige leveransen hvis du har kjøpt den på Norton.com, eller 2) ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen hvis du kjøpte den fra en autorisert Symantec-forhandler, ser du den begrensede maskinvaregarantien for å finne ut hvordan du legger frem eventuelle krav.

 • Hvis abonnementet på Norton Core Security Plus fornyes automatisk, og du kontakter oss innen 14 dager etter den første månedlige belastningen, kvalifiserer du for en refusjon som er begrenset til kun det første månedlige abonnementsgebyret. Du vil ikke refunderes for eventuelle påfølgende fornyingsmåneder du har betalt for, i et månedlig abonnement.

 • Merk: Refusjonsrettighetene kan variere ved kjøp eller fakturering via tredjeparter (f.eks. App Store, en tjenesteleverandør, forhandler, detaljist, selger eller lignende). Hvis du kjøpte ruteren Norton Core Wifi Router fra en tredjepart, skal enhver retur sendes til kjøpsstedet i henhold til vilkårene i tredjepartens retningslinjer for refusjon.

Nøl ikke med å kontakte Kundeservice og -støtte. Det er den raskeste metoden for å be om refusjon.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise inkluderer en virusfjerningstjeneste som leveres av en Norton-ekspert, og kan være inkludert i følgende kvalifiserende Norton-abonnementer: Norton 360-planer (inkludert LifeLock), Norton Security (Standard, Deluxe, Premium), Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton 360, Norton 360 Multi-Device og alle Norton 360-planer (inkludert LifeLock). Hvis vi, mot formodning, ikke klarer å fjerne viruset fra PC-en, Mac-en, Android- og/eller iOS-enheten, kan du ha krav på refusjon av abonnementet. Følgende vilkår og betingelser gjelder for at du skal ha krav på refusjon:

 • Med mindre du abonnerer på Norton Small Business må du kjøpe, fornye eller oppgradere det kvalifiserende Norton-abonnementet direkte fra Norton.com eller abonnere på automatisk fornying hos Symantec for det kvalifiserende abonnementet.

 • Refusjonen blir basert på den faktiske prisen du har betalt for det kvalifiserende Norton-abonnementet i den gjeldende perioden. Hvis du har kjøpt en pakke (et kvalifiserende abonnement kjøpt sammen med et annet Norton-tilbud), begrenses refusjonen til produsentens veiledende utsalgspris (MSRP) for det kvalifiserende abonnementet for den gjeldende perioden, som ikke skal overskride den totale prisen du har betalt for pakken. Eller hvis pakken du har kjøpt, inneholder et kvalifiserende Norton-abonnement med et produkt som ikke er et Norton-produkt, skal refusjonen begrenses til produsentens veiledende pris for kun ditt kvalifiserende abonnement for den gjeldende perioden, som ikke skal overskride den totale pakkeprisen du har betalt. Hvis Virus Protection Promise var inkludert som del av det ettårige kostnadsfrie abonnementet på Norton Core Security Plus da du kjøpte Norton Core, har du ikke krav på refusjon. Hvis du kjøpte et opprinnelig kvalifiserende abonnement og dets gjeldende periode legges til den gjeldende abonnementsperioden for Norton Core Security Plus som del av et oppgraderingstilbud, blir refusjonen basert på den faktiske prisen du betalte for den siste perioden av det opprinnelige kvalifiserende Norton-abonnementet. Alle tilbakebetalinger vil ikke gjelde rabatter eller tilbakebetalinger mottatt og unntatt eventuelle frakt, håndtering og gjeldende avgifter, unntatt i visse stater og land der frakt, håndtering og avgifter kan tilbakebetales;

 • Hvis du har kjøpt Norton-abonnementet fra en forhandler, kreves det at du har kjøpsbevis;

 • Symantec er ikke ansvarlig for, og refusjonen gjelder IKKE, skade(r) som har oppstått på grunn av virus;

 • Gjeldende lov(er) og forskrift(er) i landet virusfjerningstjenesten utføres i, kan begrense eller endre tilgjengeligheten eller omfanget til Virus Protection Promise.

For mer informasjon, se www.norton.com/guarantee for tilgang til vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise i ditt område.

Norton Virus Protection Promise for Norton Core

Et abonnement på Norton Security Plus er berettiget til Virus Protection Promise.

 • Hvis en Norton-ekspert ikke kan fjerne viruset fra kundens PC, Mac, smarttelefon og/eller nettbrett, vil refusjonen baseres på den faktiske prisen som kunden betalte for den gjeldende abonnementsperioden for Norton Security Plus;

 • Hvis Virus Protection Promise var inkludert som del av det årlige kostnadsfrie abonnementet på Norton Security Plus da du kjøpte Norton Core, har du ikke krav på refusjon;

 • Hvis en kunde kjøper et kvalifiserende abonnement og dets gjeldende periode er lagt til den kostnadsfrie abonnementsperioden for Norton Core Security Plus som del av et oppgraderingstilbud, blir refusjonen basert på den faktiske prisen kunden betalte for den siste perioden av det opprinnelige kvalifiserende abonnementet.

NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE OG EVENTUELLE TILKNYTTEDE REFUSJONSKRAV DEKKER KUN PC-ER, MAC-ER ANDROID- OG/ELLER IOS-SMARTTELEFONER, OG DEKKER IKKE IOT-ENHETER (TINGENES INTERNETT) SOM FOR EKSEMPEL TV-ER, KAMERAER, TERMOSTATER, KJØLESKAP OG BABYMONITORER.

Tilbakebetalingen vil være netto av eventuelle rabatter eller refusjoner som er minus eventuell frakt, behandling og gjeldende avgifter, bortsett fra i visse delstater og landder frakt, håndtering og avgifter kan tilbakebetales. Refusjon gjelder ikke for eventuelle skader som har oppstått som et resultat av virus.

For mer informasjon, se www.norton.com/guarantee for tilgang til vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise i ditt område.

Unntak for retningslinjene for avbestilling og refusjon

 • Følgende kjøp kvalifiserer ikke for vår Pengene tilbake-garanti i henhold til retningslinjene for avbestilling og refusjon:

  • NFR-produkter (Not For Resale, kan ikke videreselges)

  • Noen Norton-tilbud som kommer i en pakkeløsning sammen med ikke-Norton-tilbud

  • Bestemte som er fullført og oppfylt av tredjeparter (f.eks. App Store eller en tjenesteleverandør, forhandler, detaljist, selger eller lignende)

  • Gjenta et kjøp fra det samme tilbudet som ble refundert tidligere

  • Norton-tjenester allerede løst inn eller der oppsett har blitt gjennomført

  • Kjøp foretatt i Apple® App Store

 • Disse retningslinjene for avbestilling og refusjon gjelder ikke for Symantec Small Business.

Hvis du er berettiget skattefradrag og har betalt skatt, kan du kvalifisere for å få skattebeløpet refundert. Se Symantec Business Store returpolicy, relevant lisenssertifikat, salgsavtale eller hos Symantecs bedriftsstøtte.

Angrerett gjelderkun land i EØS-området og Sveits.

 • I EØS-området og Sveits har du en lovfestet rett til å angre en inngått avtale på hvilket grunnlag som helst eller angre uten årsak innen 14 kalenderdager fra og med den dagen bestillingen ble bekreftet. Dette kalles «angrefristen».

 • Hvis du vil ha mer informasjon, går du til Slik utøver du din angrerett hos Norton.

Få hjelp

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: kb20100113164023EN
Operativsystem: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Sist endret: 16/01/2020