Andre produkter

Endre klareringsnivået for nettverket og enhetene

Klareringsnivået angir standard tilgangsnivå som enheter på nettverket har til datamaskinen. Enhver enhet på nettverket som ikke er spesifikt definert som klarert eller begrenset, bruker nettverkets klareringsnivå. I utgangspunktet defineres dette klareringsnivået ut fra datamaskinens konfigurasjon.

Når du endrer klareringsnivået for et nettverk, gir Norton-produktet samme klareringsnivå til alle enhetene som er tilkoblet dette nettverket. Du kan endre de standard nettverksinnstillingene for individuelle enheter ved å endre klareringsnivået for hver enhet som skal klareres eller begrenses.

Hvis du bruker et trådløst nettverk som ikke er sikret, er standard klareringsnivå for alle enhetene på det nettverket Offentlig.

Endre klareringsnivået for nettverket

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. I vinduet Innstillinger klikker du på Brannmur.

 4. På fanen Generelle innstillinger, i raden Klarert nettverk, klikker du på Konfigurer.

 5. I vinduet Nettverkklarering, under Klareringsnivå, velger du én av følgende:

  • Full Klarering for å tillate all nettverkstrafikk som datamaskinen mottar fra klarerte nettverk. Kjente angrep og infeksjoner blir fremdeles overvåket. Du skal bare velge dette alternativet hvis du er sikker på at nettverket er helt trygt.

  • Privat for å beskytte datamaskinen fra kjente angrep og uforventet trafikk og for å dele filer, mapper, media og skrivere med andre enheter på nettverket. For å kunne angi klareringsnivået til privat, må datamaskinen møte følgende krav: den har ikke en offentlig IP-adresse, den er tilkoblet LAN igjennom en sikker tilkobling, dens nettverkskategori i Windows Vista er angitt til privat.

  • Offentlig for å beskytte datamaskinen fra kjente angrep og uforventet trafikk og for å blokker deling av dele filer, mapper, media og skrivere med andre enheter på nettverket. Denne innstillingen blokkerer også fjerntilkoblede enheter som standard.

   Du kan konfigurere innstillingene for Unntak for offentlige nettverk for å dele filer, mapper, medier og skrivere, samt konfigurere en tilkobling til Eksternt skrivebord for andre enheter i nettverket.

  • Begrenset for å blokkere at enheter på nettverket kommuniserer med datamaskinen. Enheter på begrensede nettverk kan fremdeles åpne nettsteder, sende og motta e-post eller overføre annen kommunikasjon.

 6. Klikk på Bruk og deretter på OK.

Endre klareringsnivået til en enhet

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. I vinduet Innstillinger klikker du på Brannmur.

 4. På fanen Generelle innstillinger, i raden Enhetsklarering klikker du på Konfigurer.

 5. I vinduet Enhetsklarering, under Klareringsnivå, velger du én av følgende:

  • Full Klarering for å bare overvåke enheten for kjente angrep og infeksjoner.

   Du bør bare velge dette alternativet hvis du er sikker på at enheten er helt trygg.

  • Begrenset for å blokkere enheten fra å få tilgang til datamaskinen.

 6. Klikk på Bruk og deretter på OK.

  Norton-produktet viser klareringsnivået for hver begrenset enhet på ikonet til enheten.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9802264
Operativsystem: Windows
Sist endret: 01/11/2021