Andre produkter

Feilmeldingen «Det har oppstått en sikkerhetskopieringsfeil. Kontroller at destinasjonsstasjonen eller -enheten er tilkoblet …» når du kjører en sikkerhetskopiering til et lokalt lagringsmedium ved hjelp av Norton

Denne fremgangsmåten er for den nyeste versjonen av Norton. Hvis du har en eldre versjon, eller hvis du ikke vet hvilken produktversjon du har, gå til Norton oppdateringssenter.

TRINN 1

Opprette et nytt sikkerhetskopisett

 1. Start Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 2. Klikk på Innstillinger.

 3. Klikk på Innstillinger for sikkerhetskopiering i vinduet Innstillinger.

 4. Klikk på Konfigurer ved siden av Administrer sikkerhetskopiering.

 5. I vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering, ved siden av Sikkerhetskopisett, klikker du på Opprett nytt sett.

 6. Skriv inn et navn for det nye sikkerhetskopisettet og klikk på OK.

 7. Gå til fanen Hva og merk av for stasjonene eller Mine dokumenter under Sikkerhetskopikilder for å angi hvor du vil kopiere filer eller mapper fra.

 8. Under Filtyper velger du filkategoriene du vil sikkerhetskopiere.

  Dersom du ikke ønsker å ta sikkerhetskopi av en bestemt kategori, avmarkerer du den. Hvis du vil legge til flere filer og mapper, klikker du på Legg til eller utelat filer og mapper, og deretter Inkluder fil eller Inkluder mappe for å velge filer og mapper.

 9. Kontroller at du har valgt riktig destinasjo på fanen Hvor.

 10. Klikk på Lagre innstillinger.

 11. Klikk på Kjør sikkerhetskopiering.

TRINN 2

Slette det gamle sikkerhetskopisettet

 1. Start Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 2. Klikk på Innstillinger.

 3. Klikk på Innstillinger for sikkerhetskopiering i vinduet Innstillinger.

 4. Klikk på Konfigurer ved siden av Administrer sikkerhetskopiering.

 5. Fra rullegardinlisten Sikkerhetskopisett velger du sikkerhetskopisettet du vil slette.

 6. Ved siden av Administrer sikkerhetskopiering klikker du på Slett.

 7. Velg Slett sikkerhetskopisett i vinduet Slett sikkerhetskopisett.

 8. Klikk på Ja.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v58346509
Operativsystem: Windows
Sist endret: 19/07/2020