Andre produkter

Vanlige feil i Norton Online Backup

Vanlige feil i Norton Online Backup

Norton Online Backup registrerer alle feil som dukker opp under sikkerhetskopierings- eller gjenopprettingsprosessen, på siden for aktivitetsloggen. SeVise rapporten om sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

Følgende tabell viser noen av de vanlige feilene som kan oppstå i Norton Online Backup under sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprosessen, og tilhørende løsninger:

Tabell: Vanlige feilmeldinger og løsninger

Feilmelding

Løsning

A1001

A1002

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting mislyktes.

Internett-tilkoblingen ble avbrutt eller tilbakestilt.

Kontroller Internett-tilkoblingen, og start deretter gjenopprettingen eller sikkerhetskopieringen på nytt.

Sørg for at du forlater datamaskinen i påslått tilstand og tilkoblet Internett ved sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

A2028

En tidligere økt opprettet en tilkobling, men ble ikke koblet fra.

Du må starte sikkerhetskopieringen eller gjenopprettingen senere.

A2047

Denne feilen er midlertidig.

Denne feilen viser at andre oppgaver antakelig kjører på samme tidspunkt. Feilen blir løst automatisk før neste sikkerhetskopiering. Hvis denne feilen oppstår igjen, kan du endre sikkerhetskopieringsplanen så sikkerhetskopieringen kjører på et annet tidspunkt.

A2261

Sikkerhetskopiering mislyktes (ikke mer lagringsplass).

Du har ikke nok lagringsplass til å fullføre sikkerhetskopieringen.

Denne feilen viser også at sikkerhetskopieringen ikke ble fullført. Du må utføre en ny sikkerhetskopiering uten feilmelding for å gjenopprette eller laste ned dataene.

Du kan løse dette problemet på en av følgende måter:

A2266

Gjenoppretting til datamaskinen mislykkes.

Norton Online Backup har oppdaget feil som gjør at én eller flere filer ikke blir gjenopprettet. Det kan for eksempel hende at programmet ikke kan skrive til filen eller overskrive en eksisterende fil, eller det kan ha oppstått en feil med dekryptering eller dekomprimering (for skadede filer).

  • I Windows XP oppretter du en mappe og gjenoppretter filene til denne mappen.

  • I Windows 10/8/7/Vista oppretter du en mappe som alle har tilgang til, og gjenoppretter filene til denne mappen.

  • På Mac oppretter du en mappe for gjenopprettede filer på denne plasseringen: /Bruker/Delt/

A2287

A2235

Datamaskinens lokale harddisk, C:, er full.

Du må slette innholdet i følgende mappe: C:\Documents and Settings\Alle brukere\Programdata\Symantec\Norton Online Backup\work.

Ikke fjern filer av følgende typer: .txt, .log, .ini og .slg. Du kan imidlertid fjerne .arc-filene, da sikkerhetskopieringen har mislyktes.

  • I Windows XP finner du mappen her: C:\Documents and Settings\Alle brukere\Programdata\Symantec\Norton Online Backup\work.

  • I Windows 10/8/7/Vista finner du mappen her: C:\Programdata\Symantec\Norton Online Backup\work

  • På en Mac finner du mappen her: /Library/Application Support/Norton Online Backup/Work

A2810

Denne feilen oppstår fordi det ikke finnes noen Internett-forbindelse.

Stans den aktive sikkerhetskopieringen eller gjenopprettingen, kontroller Internett-tilkoblingen, og prøv på nytt. Denne feilen oppstår hvis du har en maskinvarebrannmur, som f.eks. er innebygd i ruteren eller modemet.

A2816

Brannmuren blokkerer tilkoblingen til sikkerhetskopieringsprogrammet.

Denne feilmeldingen skyldes vanligvis brannmurprogramvare. Kontroller innstillingene for datamaskinens brannmur. Endre innstillingene slik at sikkerhetskopieringen kan kjøre.

A4169

Sikkerhetskopieringsprosessen har blitt tidsavbrutt.

Avbryt installeringen og gå til Oppgavebehandling på datamaskinen for å stanse Norton Online Backup-prosessen. Deretter går du til Programfiler, åpner Symantec-mappen og sletter Norton Online Backup-mappen og alt i den.

Sikkerhetskopiering er fullført med feil (filene kunne ikke sikkerhetskopieres)

Norton Online Backup kan ikke sikkerhetskopiere én eller flere filer, fordi filen(e) er i bruk.

Sørg for at alle programmer og filer er lukket før sikkerhetskopieringen starter. Noen applikasjoner låser filer til og med når de er minimert til systemstatusfeltet. Disse applikasjonene inkluderer (men er ikke begrenset til) direktemeldingsklienter, Microsoft Office-programmer, Microsoft Outlook, og synkroniseringsprogrammer for PDAer eller smarttelefoner.

Du kan også få denne feilmeldingen hvis noen delte filer eller mapper som er valgt for sikkerhetskopiering, er i bruk. Sørg for at ingen delte mapper eller filer som er valgt for sikkerhetskopiering, er i bruk av noen av nettverksbrukerne.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v57662430
Operativsystem: Windows, Mac OS X
Sist endret: 19/03/2020