Andre produkter

Kontrollere nettverkets båndbredde ved hjelp av Kunnskap om nettverkskostnad

Kunnskap om nettverkskostnader lar deg kontrollere hvor mye båndbredde Norton kan bruke. Kunnskap om nettverkskostnader er som standard slått på og satt til Ingen begrensning. Hvis du bruker Windows 8 eller nyere, er standardpolicyen Automatisk. Hvis Internett-forbindelsen din er treg, kan du endre standardverdi for Kunnskap om nettverkskostnad for å redusere mengden båndbredde som Norton kan bruke.

Hvis du ikke ønsker å begrense Internett-bruken til Norton, kan du enten slå av Kunnskap om nettverkskostnader eller sette nettverkspolicyen til Ingen begrensning.

Begrens båndbredden som Norton bruker

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. I vinduet Innstillinger klikker du på Brannmur.

 4. I fanen Generelle innstillinger, i raden Kunnskap om nettverkskostnader klikker du på Konfigurer. Hvis alternativet Konfigurer er deaktivert, flytter du På/av -bryteren til .

 5. I innstillingsvinduet for Kunnskap om nettverkskostnader, under Policy -kolonnen, klikker du på rullegardinlisten ved siden av nettverksforbindelsen du ønsker å sette en policy for.

 6. Velg ett av følgende:

  • Automatisk Tillater at Norton-produktet kan motta alle oppdateringer av produktet og virusdefinisjonene ved å bruke kostnadspolicyen i Windows.

   Auto -alternativet er bare tilgjengelig i Windows 8 eller nyere.

  • Ingen begrensning Tillater at Norton kan bruke den nødvendige båndbredden til å motta alle produktoppdateringer og virusdefinisjoner. Hvis du bruker Windows 7 eller tidligere, er standardpolicyen Ingen begrensning.

  • Økonomi Gir Norton tilgang til Internett kun for å laste ned viktige produktoppdateringer og virusdefinisjoner. Hvis du har begrenset Internett-tilkobling, beskytter Økonomi deg mot kritiske sikkerhetstrusler.

  • Ingen trafikk Blokkerer Norton fra å koble seg til Internett. Hvis du velger denne policyen, kan ikke Norton motta kritiske virusdefinisjoner og programoppdateringer. Dette gjør datamaskinen sårbar for potensielle farer og virusangrep.

 7. Klikk på Bruk og deretter på OK.

 8. Klikk på Lukk i vinduet Innstillinger.

Med alternativet Kunnskap om nettverkskostnader kan du sette opp policyer og begrense Internett-bruken til Norton. Du kan definere hvor mye nettverksbåndbredde Norton kan bruke.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v54476847
Operativsystem: Windows
Sist endret: 01/11/2021