Andre produkter

Komme i gang med Norton Cloud Backup

Sikkerhetskopiering i skyen lagrer og beskytter viktige filer og dokumenter som et forebyggende tiltak for tap av data på grunn av feil på harddisken, stjålne enheter og til og med ransomware.

Norton Cloud Backup er kun tilgjengelig i Windows.

Du må opprette et sikkerhetskopisett som angir filtypen du vil sikkerhetskopiere, før du kan kjøre Norton sikkerhetskopiering i skyen. Du kan også angi hvor du vil lagre de sikkerhetskopierte filene, og når du vil kjøre sikkerhetskopieringen. Du kan sikkerhetskopiere filer til skyen ved hjelp av Norton sikkerhetskopiering i skyen eller til dine egne eksterne stasjoner.

Den første gangen du kjører en sikkerhetskopiering, kan det hende at Norton-produktet bruker litt tid på å utforske og kopiere alle filene på datamaskinen. Hvis Internett-tilkoblingen er treg, kan prosessen ta litt lenger tid.

Norton-produktet sikkerhetskopierer ikke filene dine automatisk hvis sikkerhetskopieringsmålet er en lokal sikkerhetskopi. Sikkerhetskopiering til disse lokale lagringsenhetene krever handlinger fra deg.

TRINN 1

Opprette et sikkerhetskopisett

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Dobbeltklikk på Sikkerhetskopiering, og klikk deretter på Sikkerhetskopisett i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. I vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering klikker du på Opprett nytt sett.

 4. I vinduet som vises, skriver du inn et navn for sikkerhetskopisettet og klikker på OK.

 5. På fanen Hva går du til Filtyper og slår på en eller flere filkategorier du vil sikkerhetskopiere.

 6. På fanenHvor går du til kolonnen Mål og velger Sikker nettbasert lagring.

  Hvis du ikke har aktivert sikkerhetskopiering i skyen, klikker du på koblingen Aktiver kostnadsfritt og følger instruksjonene.

 7. Gå til fanen Når og velg en egnet tidsplan for sikkerhetskopiering fra listen Tidsplan.

 8. Klikk på Lagre innstillinger.

TRINN 2

Kjøre Norton sikkerhetskopiering i skyen

Du kan bli bedt om å oppgi brukerinformasjonen for Norton-kontoen den første gangen du kjører en sikkerhetskopiering.

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Dobbeltklikk på Sikkerhetskopiering, og klikk deretter på Kjør sikkerhetskopiering i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. Følg instruksjonene på skjermen i vinduet Kjør sikkerhetskopiering.

 4. Klikk på Lukk.

  Hvis sikkerhetskopieringen ikke fullføres, foreslår Norton-produktet mulige årsaker som f. eks. utilstrekkelig lagringsplass eller hastighetsbegrensninger. Kontroller alltid at du er tilkoblet Internett når du kjører en sikkerhetskopiering, og at lagringsenheter er tilkoblet og slått på.

Video: Slik konfigurerer og kjører du Sikkerhetskopiering i skyen


Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19213795
Operativsystem: Windows
Sist endret: 03/02/2022