Andre produkter

Meldingen «Kunne ikke kjøre fordi det utføres vedlikeholdsarbeid på din konto for lagring av sikkerhetskopier på Internett»

Dette problemet kan oppstå hvis du ikke har oppdatert til den nyeste versjonen av Norton.

Finne versjonsnummeret til Norton

  1. Start Norton.

    Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

  2. Klikk på Hjelp øverst til høyre i hovedvinduet til Norton-produktet.

  3. Gå til vinduet Hjelpesenter og klikk på Om under Generell informasjon.

    Noter deg versjonen til Norton-produktet. Den vises i formatet: 22.x.x.xx

Avhengig av produktversjonen gjør du ett av følgende:

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v121026853
Operativsystem: Windows
Sist endret: 19/11/2019