Andre produkter

Les mer om Norton Smart brannmur

Smart brannmur overvåker kommunikasjonen mellom din datamaskin og andre datamaskiner på Internett. Den beskytter også datamaskinen mot vanlige sikkerhetsproblemer, som de som er angitt nedenfor:

Forsøk på ugyldige tilkoblinger

Varsler deg om tilkoblingsforsøk fra andre datamaskiner og om forsøk på tilkobling til andre datamaskiner utført av programmer på din datamaskin

Portsøk

Skjuler inaktive porter på datamaskinen, slik at disse beskyttes mot angrep gjennom hacketeknikker som portsøk

Inntrenginger

Overvåker nettverkstrafikken til eller fra datamaskinen, på jakt etter mistenkelig oppførsel, og stopper angrep før de kan utgjøre et trussel for systemet

Brannmurer blokkerer nettkriminelle og annen uautorisert trafikk, mens tillatt trafikk får passere. Windows-brannmuren har en funksjon som overvåker all innkommende kommunikasjon til datamaskinen. Imidlertid overvåker ikke Windows-brannmuren utgående kommunikasjon fra datamaskinen til Internett.

Vi anbefaler at du holder Smart brannmur slått på, slik at Norton-produktet kan overvåke all innkommende og utgående kommunikasjon på datamaskinen. Funksjonen Smart brannmur oppretter automatisk programregler for hvert program du kjører. Når alternativet Smart brannmur er slått på, beholder Norton-produktet innstillingene for Automatisk programkontroll for alle programmene.

Hvis du slår av Smart brannmur, reduseres systembeskyttelsen. Sørg alltid for at Smart brannmur er slått på.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1027911
Operativsystem: Windows
Sist endret: 01/11/2021