Andre produkter

NortonLifeLocks retningslinjer for oppsigelse og refundering

Du kan ombestemme deg, eller behovene dine kan endre seg over tid. Derfor har vi utarbeidet retningslinjer for oppsigelse og refundering, selv om vi ikke ønsker at du skal avslutte abonnementet.

Rettighetene for oppstigelse, retur og refusjon kan variere ved kjøp eller fakturering via tredjeparter (f.eks. App Store, tjenesteleverandører, forhandlere, detaljister eller lignende). Se gjennom tilbudsvilkårene for å få mer informasjon.

Policyen vår er uavhengig av eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha.

Stoppe automatisk fornying av abonnementet

Hvordan stopper jeg automatisk fornying av abonnementet og fornyingsavgiftene?
Du trenger bare å gjøre dette før belastningsdatoen:
 • Kontakt oss. Eller:

 • Logg på kontoen og:

  • Hold markøren over profilikonet, og klikk deretter på Administrer abonnementene mine ;.

  • Klikk på Avslutt abonnementsfornying ved siden av abonnementet du vil avslutte fornyingen for. Og:

  • Bekreft avbestillingen.

Det tar vanligvis noen timer etter forespørselen før endringen trer i kraft.
Hva som skjer hvis du avslutter automatisk fornying av abonnementet:
 • Abonnementet fortsetter til slutten av abonnementsperioden du allerede har betalt for. Deretter avsluttes det og fornyes ikke lenger automatisk.

 • Eventuelle fordeler som er knyttet til automatisk fornying av abonnementer, kan opphøre når du avslutter automatisk fornying.

Tilleggsabonnementer:
 • Hvis tilleggsabonnementer er knyttet til et hovedabonnement, og du avslutter fornying av hovedabonnementet, avsluttes også fornyingen av tilleggsabonnementene.

 • Hvis du avslutter fornying av tilleggsabonnementene, avsluttes imidlertid ikke fornyingen av hovedabonnementet, og fornyingsprisen justeres tilsvarende.

Avslutte abonnementskontrakten og be om refusjon

Avslutte abonnementskontrakten og be om refusjon i henhold til disse vilkårene. Når du avslutter et abonnement, må du også avinstallere og slette alle kopier av programvaren fra enheten(e).
Årlige abonnementer (ett år eller flere):
 • Kjøp av et årlig abonnement kvalifiserer for refusjon i henhold til vår 60-dagers Pengene tilbake-garanti dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen.

 • Hver årlige fornying kvalifiserer også for full refusjon dersom kravet legges frem innen 60 dager etter at du ble belastet.

 • Kjøp av et årlig abonnement på Norton Ultimate Help Desk 1 enhet eller et årlig bonnement på Privacy Monitor Assistant kvalifiserer for refusjon dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen, eller for en årlig fornying, innen 60 dager etter at du ble belastet, såfremt tjenestene, i begge tilfeller, ikke er aktivert i løpet av denne perioden.

Månedlige abonnementer (fornying fra måned til måned):
 • Kjøp av et månedlig abonnement kvalifiserer for full refusjon dersom kravet legges frem innen 14 dager etter kjøpsdatoen.

 • Månedlige fornyinger kvalifiserer ikke for refusjon:

 • Kjøp av et månedlig abonnement på Norton Ultimate Help Desk 3 enheter eller et månedlig abonnement på Privacy Monitor Assistant kvalifiserer for refusjon dersom kravet legges frem innen 14 dager etter kjøpsdatoen, eller for månedlige fornyinger, innen 14 dager etter at du har blitt belastet, såfremt tjenestene, i begge tilfeller, ikke er aktivert i løpet av denne perioden.

Tilleggsabonnementer (knyttet til et hovedabonnement):
 • Avslutning av hovedabonnementskontrakt:

  • Dette avslutter både hovedabonnementskontrakten og alle tilleggsabonnementer som er knyttet til den. De samme refusjonsrettighetene som ovenfor gjelder for hovedabonnementskontrakten og alle tilleggsabonnementer som er knyttet til den.

 • Avslutning av tilleggsabonnementskontrakt:

  • Bare tilleggsabonnementet du vil avslutte, avsluttes. De samme refusjonsrettighetene som ovenfor gjelder, men bare for tilleggskontrakten du avslutter og ber om refusjon for.

Prøveabonnementer (når en betalingsmetode kreves for å starte en kostnadsfri prøveperiode):
 • Prøveperiode for årlige abonnementer:

  • Hvis du ikke avslutter prøveabonnementet, kvalifiserer abonnementsavgiften for det første året etter prøveperioden, og deretter hver påfølgende årlige fornyingsavgift, for full refusjon, dersom kravet legges frem innen 60 dager etter at du ble belastet.

 • Prøveperiode for månedlige abonnementer:

  • Hvis du ikke avslutter prøveabonnementet, kvalifiserer abonnementsavgiften for den første måneden etter prøveperiode for full refusjon, hvis kravet fremlegges innen 14 dager etter at du ble belastet.

  • Påfølgende månedlige fornyingsavgifter kvalifiserer ikke for refusjon.

Hvordan avslutter jeg abonnementskontrakten og ber om refusjon?
Kontakt oss eller send inn forespørsel via nettprat (ikke tilgjengelig i alle land). Forespørselen behandles i løpet av et par dager, og refusjonen refunderes til betalingsmetoden du brukte under betalingen, med mindre annet er gjensidig avtalt.

Avslutte abonnementskontrakten og be om refusjon - bare i Nederland og Storbritannia

I henhold til vilkårene under kan du avslutte abonnementskontrakten og be om refusjon. Når du avslutter et abonnement, må du også avinstallere og slette alle kopier av programvaren fra enheten(e).
Årlige abonnementer (ett år eller flere):
 • Kjøp av et årlig abonnement kvalifiserer for refusjon i henhold til vår 60-dagers Pengene tilbake-garanti dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen.

 • Hver årlige fornying kvalifiserer for et av følgende:

  • Full refusjon i henhold til vår 60-dagers Pengene tilbake-garanti, hvis forespurt innen 60 dager etter belastning.

   ELLER

  • Når den 60-dagers Pengene tilbake-garantien utløper: En pro rata-refusjon av dagene som gjenstår i den forlengede abonnementsperioden, som starter måneden etter at du ba om refusjon.

 • Kjøp av et årlig abonnement på Norton Ultimate Help Desk 1 kvalifiserer for full refusjon dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen, eller for en årlig fornying, innen 60 dager etter belastning, såfremt tjenestene, i begge tilfeller, ikke er aktivert i løpet av denne perioden.

Tilleggsabonnementer (knyttet til et hovedabonnement):
 • Avslutning av hovedabonnementskontrakt:

  • Dette avslutter både hovedabonnementskontrakten og alle tilleggsabonnementer som er knyttet til den. De samme refusjonsrettighetene som ovenfor gjelder for hovedabonnementskontrakten og alle tilleggsabonnementer som er knyttet til den.

 • Avslutning av tilleggsabonnementskontrakt:

  • Bare tilleggsabonnementet du vil avslutte, avsluttes. De samme refusjonsrettighetene som ovenfor gjelder, men bare for tilleggskontrakten du avslutter og ber om refusjon for.

Prøveabonnementer (når en betalingsmetode kreves for å starte en kostnadsfri prøveperiode):
 • Hvis du ikke avslutter prøveperioden, kvalifiserer abonnementsavgiften for det første året etter prøveperioden for full refusjon. Deretter kvalifiserer hver årlige fornyingsavgift for et av følgende:

  • Full refusjon i henhold til vår 60-dagers Pengene tilbake-garanti, hvis forespurt innen 60 dager etter belastning.

   ELLER

  • Når den 60-dagers Pengene tilbake-garantien utløper: En pro rata-refusjon av dagene som gjenstår i den forlengede abonnementsperioden, som starter måneden etter at du ba om refusjon.

Hvordan avslutter jeg abonnementskontrakten og ber om refusjon?
Kontakt oss eller send en forespørsel via nettprat. Forespørselen behandles i løpet av et par dager, og refusjonen refunderes til betalingsmetoden du brukte under betalingen, med mindre annet er gjensidig avtalt.

Angrerett - bare land i EØS-området, Sveits og Storbritannia

 • I EØS-området, Sveits og Storbritannia har du en lovfestet rett til å angre en inngått avtale av en hvilken som helst grunn eller uten grunn innen 14 kalenderdager fra ordrens bekreftelsesdato. Dette kalles «angrefristen».

 • Hvis du vil ha mer informasjon, går du til Slik utøver du angreretten din.

Norton Virus Protection Promise

Norton Virus Protection Promise inneholder en virusfjerningstjeneste som leveres av Norton-eksperter. Hvis en Norton-ekspert ikke kan fjerne viruset fra enheten, har du rett til refusjon selv om ingen andre refusjonsrettigheter gjelder. Følgende vilkår og betingelser gjelder:
 1. Du må ha et abonnement på enhetssikkerhet som har antivirus for virusfjerningstjenesten og fornyes automatisk.

 2. Hvis vi ikke kan fjerne viruset, baseres refusjonen på den faktiske prisen du har betalt for abonnementet i den gjeldende perioden. Hvis du har kjøpt et abonnement fra Norton sammen med et annet Norton-tilbud eller et tredjepartstilbud, begrenses refusjonen til produsentens anbefalte utsalgspris for abonnementet for den gjeldende perioden. Refusjonen skal ikke overskride totalprisen du har betalt. Eventuelle refusjoner vil være prisen eksklusive eventuelle rabatter og mottatte refusjoner, og fratrukket eventuelle gjeldende avgifter, unntatt i visse stater og land der avgifter er refunderbare.

 3. Hvis du har kjøpt et tidsbegrenset abonnementet gjennom vår salgskanal og fikk tak i Virus Protection Promise ved å slå på Automatisk fornying for det aktuelle abonnementet, vil du miste fordelene med Virus Protection Promise hvis du avslutter abonnementet i løpet av det første året, med unntak av Japan.

 4. Virus Protection Promise dekker kun PC-er, Mac-er, Android- og/eller iOS-enheter. Det dekker ikke IoT-enheter (IoT: tingenes Internett) som for eksempel TV-er, kameraer, termostater, kjøleskap og babymonitorer.

 5. Kjøpsbevis kan være nødvendig hvis du kjøpte det kvalifiserte abonnementet fra en tredjepart.

 6. Vi skal ikke holdes ansvarlig for, og refusjonen DEKKER IKKE eventuelle tap eller skader som forårsakes av virus.

 7. Gjeldende lover og forskrifter i landet der virusfjerningstjenesten leveres, kan begrense eller endre tilgjengeligheten eller omfanget til Virus Protection Promise.

Hvis du vil ha mer informasjon og tilgang til Norton Virus Protection Promise, klikker du her.

Unntak fra våre retningslinjer for avbestilling og refundering

 • Følgende kjøp er kvalifiserer ikke for refusjon i henhold til retningslinjene våre:

  • Programvare som ikke er for videresalg (NFR) og kostnadsfri programvare;

  • Noen av tilbudene våre som selges med andre tredjeparts tilbud (f.eks. når en tredjepart selger abonnementet vårt sammen med en datamaskin).

  • Enkelte kjøp som fullføres og fornyes av tredjeparter (f.eks. App Store, tjenesteleverandører, forhandlere, detaljister, selgere eller lignende.).

  • Gjentatte kjøp som ble refundert tidligere.

  • Norton-tjenester som allerede er aktivert eller konfigurert.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: kb20100113164023EN
Operativsystem: windows,mac,android,ios
Sist endret: 18/11/2021