Andre produkter

Løse problemet med tilkobling til Internett fra et nettaktivert program

Denne fremgangsmåten er for den nyeste versjonen av Norton-produkter. Hvis du har en eldre versjon, eller hvis du ikke vet hvilken produktversjon du har, gå til Norton oppdateringssenter.

TRINN 1

Endre programregler for brannmuren

 1. Start Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 2. Klikk på Innstillinger.

 3. Klikk på Brannmur i vinduet Innstillinger.

 4. I kategorien Programstyring, i Program -kolonnen, ruller du gjennom listen til du finner den kjørbare filen til programmet du ikke klarer å bruke.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du finner en oppføring for den kjørbare filen til programmet, endrer du Tilgang til Tillat og går til linje 15.

  • Hvis du ikke finner en oppføring for den kjørbare filen, klikker du på Legg til.

 6. Bla deg frem til og velg den kjørbare filen til programmet du vil konfigurere, og klikk deretter på OK.

 7. Velg Manuell konfigurasjon i rullegardinlisten og klikk på OK.

 8. I vinduet Legg til regel velger du Tillat og klikker på Neste.

 9. Velg Forbindelser til og fra andre datamaskiner og klikk på Neste.

 10. Velg Alle datamaskiner, og deretter Neste.

 11. Hvis du vil aktivere denne regelen på alle porter, velger du Alle typer kommunikasjon (alle porter, lokale og eksterne), og klikker på Neste.

 12. Velg Lag en sikkerhetsloggoppføring og klikk på Neste.

 13. Skriv inn en beskrivelse av regelen og klikk på Neste.

 14. Les gjennom informasjonen om regelen. Hvis alt er korrekt, klikker du på Avslutt.

 15. I vinduet Brannmur, klikker du på Bruk og deretter på Lukk.

  Hvis problemet vedvarer, går du til trinn 2.

TRINN 2

Endre klareringsnivået for nettverksmaskinen

 1. Start Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 2. Klikk på Innstillinger.

 3. Klikk på Brannmur i vinduet Innstillinger.

 4. I fanen Generelle innstillinger, under Nettverksinnstillinger, ved siden av Klarer nettverk, klikker du på Konfigurer.

 5. I nettverkssikkerhetskartet klikker du på nettverksmaskinnavnet du vil endre klareringsnivå for.

 6. Under Klareringsnivå, fra rullegardinlisten velger du Full klarering.

 7. Klikk på Bruk, og deretter OK.

 8. Klikk på Lukk.

  Hvis problemet vedvarer, går du til trinn 3.

TRINN 3

Avinstallere sikkerhetsproduktet som ikke er fra Symantec

  Problemet kan skje på grunn av konflikt med et sikkerhetsprodukt fra en annen leverandør enn Symantec installert på datamaskinen. Hvis du ikke har installert noen sikkerhetsprogrammer fra andre leverandører enn Symantec, kan du hoppe over dette trinnet.

  Du finner informasjon om hvordan du fjerner sikkerhetsprodukter fra andre leverandører fra datamaskinen, i programdokumentasjonen. Alternativt kan du kontakte produsenten.

 1. Trykk på tastene Windows + R for å åpne dialogboksen Kjør.

 2. Skriv inn følgende tekst og trykk på Enter.

  appwiz.cpl

 3. I listen over installerte programmer velger du sikkerhetsproduktet fra den andre leverandøren, og klikker på Fjern eller Avinstaller.

 4. Følg instruksjonene på skjermen.

 5. Start datamaskinen på nytt når avinstalleringen er ferdig.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v74038782
Operativsystem: Windows
Sist endret: 19/07/2019