Andre produkter

Sikkerhetskontrollpanel

Sikkerhetskontrollpanel er en ny funksjon i Norton Password Manager, som viser tilstanden til loggene og passordene som er lagret i skyhvelvet. Det kan brukes til å øke styrken til passordene dine for å forbedre sikkerhetsvurderingen og redusere risikoene som er tilknyttet Internett-sikkerhet.

Sikkerhetspanelet er for øyeblikket en beta-versjon. For å forbedre opplevelsen ytterligere skal funksjonen oppdateres med mer relevante funksjoner, samt funksjoner med et raffinert utseende og forbedret atferd og tilgjengelighet. Du kan prøve sikkerhetskontrollpanelet og dele tilbakemeldingene dine på Norton-fellesskapet.

Slik starter du sikkerhetskontrollpanelet

  1. Klikk på ikonet til utvidelsen for Norton Password Manager øverst til høyre i nettleseren.

  2. Klikk på Mitt hvelv i menyen som åpnes.

  3. Naviger til tilstandsvarselet på sikkerhetskontrollpanelet, og klikk deretter på Vis eller Løs nå.

    Tilstandsvarselet på sikkerhetskontrollpanelet vises i grønt, oransje eller rødt avhengig av rangeringen på kontrollpanelet.

Copyright © 2018 Symantec Corporation. Med enerett. Symantec, Symantec-logoen, Checkmark-logoen, Norton, og Norton fra Symantec er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Symantec Corporation eller dets samarbeidspartnere i USA og andre land. Google Chrome er varemerker som tilhører Google, LLC. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Relaterte løsninger

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v127392028
Operativsystem: Windows
Sist endret: 08/11/2019