Andre produkter

Vise eller oppdatere grenser

Barna kan se grensene du har satt for dem. Dermed blir det lettere for barna å vite hvilke aktiviteter de har lov til å utføre. Barna kan også be deg om å få tillatelse til å utføre visse aktiviteter på Internett.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v40464464
Operativsystem: Windows, Android, iOS
Sist endret: 08/11/2019