Andre produkter

Sett Umiddelbar lås og PIN

Instant Lock er en Premier-funksjon som lar deg begrense barnas bruk av enheter som er tilkoblet Internett. Funksjonens virkemåte avhenger av hvilken type enhet barnet bruker. Hvis Umiddelbar lås er aktivert, er låseikonet på barnets profil rødt.

Med en PIN-kode kan barnet å låse opp Android-enheten i nødstilfeller, selv om tidsgrensen er nådd. Den samme PIN-koden brukes for Umiddelbar lås.

Du kan logge på Norton eller bruke Norton Familys foreldrestyringsapp for å slå Umiddelbar lås på eller av og konfigurere en PIN.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v128027590
Operativsystem: Windows, Android, iOS
Sist endret: 04/08/2020