Andre produkter

Vise gjenstående tid for bruk av enheten

Barna kan se hvor lenge de har lov til å bruke enheten, samt hvor mye brukstid de har igjen på enheten. Norton Family varsler barnet 15 minutter før de når slutten på den begrensede tidsperioden eller ved slutten av tillatt brukstid. Programmet viser også en nedtelling på ett minutt når barnet når slutten på den begrensede tidsperioden eller tillatt brukstid er over for den aktuelle dagen.

Når barna overskrider den tillatte brukstiden på enheten, vil Norton Family blokkere barnets bruk av enheten, basert på grensen du har angitt. Barnet kan sende deg en forespørsel om å forlenge tiden. Basert på din beslutning kan de fortsette å bruke enheten til den forlengede tidsperioden er over.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v110242968
Operativsystem: Windows, Android, iOS
Sist endret: 14/10/2020