Andre produkter

Vise gjenstående tid for bruk av enheten

Barna kan se hvor lenge de kan bruke enheten samt hvor lang tid de har igjen å bruke enheten på. Norton Family varsler barna 15 minutter før den tillatte tidsperioden utløper. Den viser en ett minutts nedtelling når barna nærmer seg slutten på den begrensede perioden.

Når barna overskrider den tillatte tiden for enhetsbruk, vil Norton Family blokkere eller tillate at barna bruker enheten, basert på grensen du har angitt.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v110242968
Operativsystem: Windows, Android, iOS
Sist endret: 19/06/2019