Andre produkter

Aktivere og deaktivere varsler i Norton Secure VPN

Norton Secure VPN varsler deg når du er tilkoblet en usikker Wi-Fi-sone. Aktiver advarsler er slått på som standard. Hvis du vil deaktivere advarsler, kan du gjøre dette fra siden Trådløs nettverkssikkerhet.

Aktivere og deaktivere advarsler på Android og iOS

  1. Åpne Norton Secure VPN.

  2. Trykk på ikonet Wi-Fi-innstillinger nederst på skjermen.

  3. Skyv på bryteren Aktiver advarsler for å aktivere eller deaktivere Aktiver advarsler.

    Bryteren Aktiver advarsler er nedtonet når glidebryteren Koble til automatisk er aktivert på siden Trådløs nettverkssikkerhet.

Video: Komme i gang med Norton Secure VPN

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v117122896
Operativsystem: Windows, macos, Android, iOS
Sist endret: 07/09/2020