Andre produkter

Error: "Another installer is currently running. Please wait for it to complete and then try again"

If you see this message, there are chances that the install window is hidden behind other windows. We suggest that you minimize all open windows to see the installer.

Restart the computer and reinstall Norton

  1. Exit all programs.

  2. Restart the computer.

  3. Reinstall your Norton product.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: kb20090618140542EN
Operativsystem: Windows
Sist endret: 17/06/2021