Andre produkter

Hvordan kan jeg reparere problemer i Windows-registeret?

Når Norton Utilities har fullført et søk, vises eventuelle problemer som ble oppdaget under søket, i en liste i vinduet Resultater fra registersøk. Alle de gjennomsøkte områdene vises, og du får se hvor mange problemer som ble funnet i hvert område.

Vinduet Resultater fra registersøk er delt inn i disse to delene:

 • Registersøkkategori: Denne delen er på venstre side av skjermen. Eventuelle problemer i registeret er i en av disse kategoriene. Du kan velge en hvilken som helst kategori for å vise eventuelle registerproblemer som er oppdaget i denne kategorien.

 • Opplysninger om registerproblemet:. Denne delen er på høyre side av skjermen. Du kan vise en liste over registerproblemer som er oppdaget i løpet av søket, som tilhører den valgte registerkategorien.

Alle elementer som oppdages, vil være merket av og klare for reparasjon som standard. Du kan gå gjennom resultatene og velge Reparer for å reparere alle elementene som ble oppdaget.

Hvis du er en erfaren bruker, kan du også endre hvordan hver type problem skal behandles her, før du bruker funksjonen Reparer på eventuelle problemløsninger og endringer i Windows-registeret.

Slik reparerer du problemer med Windows-registeret:

 1. Gå til hovedvinduet i Norton Utilities og velg fanen Ytelse.

 2.     I vinduet Startside for ytelse, under Velg handling, klikker du på Rengjør registeret.

 3. Velg typen søk du vil kjøre, i vinduet Rengjør registeret, og klikk på Start søk.

 4. Du kan klikke på en kategori for registersøk i vinduet Resultater fra registersøk for å vise opplysninger fra registeret i delen Opplysninger om registerproblemet.

 5.      Dobbeltklikk på et problem for å vise mer informasjon om det.

 6.      Klikk på Alle deler for å vise alle problemer som ble oppdaget under søket. Detaljene om hvert av problemene som vises på skjermen Søkeresultater, inkluderer følgende:

  • Prioritetsnivå og en kort beskrivelse av problemet.

  • Plasseringen i registeret der problemet ble funnet.

  • Navn på den problematiske verdien og dataene den inneholder.

 7. Endring av søkeresultater : Du kan endre måten problemer behandles på, ved å velge problemet og høyreklikke for å få frem handlingsmenyen som vises nedenfor. Denne menyen viser alle handlingene du kan utføre på problemene før de repareres. Velg relevant handling fra denne menyen.

  Visse problemer vil bare ha et begrenset antall tilgjengelige handlinger.

  • Behold element: Lar deg beholde det problematiske elementet. Som standard vil alle problemene som vises på søkeresultatskjermen, automatisk merkes for sletting.

  • Slett element: Du kan slette et element etter reparasjon. Velg Slett element fra handlings menyen.

  • Legg til verdi/undernøkkel i ignoreringsliste: Du kan forhindre at verdien eller nøkkelen til en registeroppføring repareres når du bruker repareringsfunksjonen, og du kan utelate den fra fremtidige søk. Dette gjør du ved å legge verdien eller undernøkkelen til i dine egendefinerte ignoreringslister.

  • Behold alle: Lar deg beholde hele det problematiske elementet. Som standard vil alle problemene som vises på søkeresultatskjermen, automatisk merkes for sletting.

  • Slett alle: Lar deg slette alle problemene. Alle problemer innenfor et bestemt område på søkeresultatskjermen kan repareres under ett, og du kan reparere enkeltproblemer.

  • Slik reparerer du alle problemer i en del: Du kan velge det aktuelle området til venstre og klikke på Slett allehandlingsmenyen.

 8.      Når du er ferdig med å behandle problemene på søkeresultatskjermen, klikker du på Reparer. Når du klikker på denne knappen, tar du i bruk alle handlingene og endringene på søkeresultatskjermen, på de aktuelle oppføringene i registeret. Dette inkluderer det du har lagt til i ignoreringslistene.

Hvordan komprimerer jeg registeret?

Hvordan rydder jeg opp i Windows-registeret?

Hvordan konfigurerer jeg ignoreringslister?

Hvilke deler av registeret gjennomsøkes?

Hvordan komprimerer jeg registeret?

Velkommen til Norton verktøy

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v83508148
Operativsystem: Windows
Sist endret: 11/06/2019