Andre produkter

Velkommen til Norton verktøy

Norton Utilities bidrar til å forbedre PCen ytelse ved hjelp av omfattende systemhåndtering og registerverktøy. Du kan bruke disse verktøyene for å forbedre ytelsen og sørge for at datamaskinen kjører optimalt.

Du kan bruke Norton Utilities til å gjøre følgende:

 • Reparere registeret i Windows og slette alle spor etter aktiviteter på nettet og på datamaskinen permanent.

 • Hjelp til med å prioritere oppstartsprogrammer og Windows-tjenester.

 • Tøm diskplass ved å fjerne duplikatfiler, filer i den midlertidige mappen og slette filer permanent.

Du kan bruke hovedfunksjonene og se ytelsen til datamaskinen fra hovedvinduet.

Komme i gang med Norton Utilities

 1. Åpne Norton Utilities ved å gå til Alle programmer > Norton Utilities > Norton Utilities. Du kan også dobbeltklikke på Norton Utilities-ikonet på skrivebordet.

 2. Sørg for at du har en oppdatert versjon av Norton Utilities. Du kan klikke på Smart Update for å kontrollere og laste ned de nyeste produktoppdateringene.

 3. Gjør deg kjent med skjermen Kontrollpanel. Du kan se kontrollpanelet når du åpner Norton Utilities. Den gir umiddelbar tilgang til hovedfunksjonene i Norton Utilities. Du kan stoppe optimaliseringen når som helst ved å klikke på det røde Stopp -ikonet.

  Dashbordet er delt opp i følgende deler:

  • Systemtilstand : Systemtilstanden er en indikasjon på ytelsen og stabiliteten til datamaskinen. Systemtilstanden avhenger av faktorer som for eksempel registeret og harddiskene. Ved å rengjøre og komprimere registeret samt rengjøre og defragmentere harddiskene kan du optimalisere ytelsen og stabiliteten til systemet.

   Måleren for systemtilstand er en grafisk fremstilling av datamaskinens generelle tilstand.

   Systemtilstandsmåleren har fire tilstander:

   Uidentifiserte

   Angir at Norton Utilities ikke utførte kontroller av registeret og harddisken.

   Den kan derfor ikke avgjøre datamaskinens tilstand.

   LAV

   Angir at Norton Utilities har testet maskinen og anbefaler deg å utføre oppgaver for å opprettholde ytelsen og stabiliteten til PCen.

   Til høyre for systemtilstandsmåleren finner du oppgaver som kreves for å oppnå god tilstand.

   MIDDELS

   Angir at Norton Utilities har testet maskinen og utført noen av de grunnleggende oppgavene, for eksempel rensing av registret, tømming av dokumentloggen og rensing av ledig diskplass.

   Du kan imidlertid kjøre reparasjoner som diskdefragmentering for å forbedre ytelsen og stabiliteten på datamaskinen ytterligere.

   BRA

   Angir at Norton Utilities har testet PCen og utført alle anbefalte oppgaver for å optimalisere ytelsen og stabiliteten til PCen.

   Hvis systemtilstanden endres fra en systemtilstand til en annen, betyr ikke det at du vil se endringer i maskinens hastighet. Systemtilstandsmåleren viser at Norton Utilities har gjennomført oppgaver det har identifisert som nødvendige for å potensielt forbedre systemstabilitet og generell helsetilstand.

   Norton Utilities tester kritiske aspekter ved PCen, for eksempel registeret og diskene. Hvis den oppdager et problem som kan påvirke ytelsen til systemet, rapporteres problemet. Et problem kan påvirke ditt daglige arbeid og potensielt redusere ytelsen til datamaskinen.

   Et problem med høy prioritet kan potensielt påvirke den generelle ytelsen til systemet. Hvis problemet løses, kan det potensielt forbedre ytelsen til systemet. Du kan ignorere reparasjon av et høyt prioritert problem hvis du er fornøyd med ytelsen til systemet.

   PCen tar ikke skade av at du ikke løser problemene som Norton Utilities anbefaler. Datamaskinen beholder sin aktuelle ytelse og stabilitet.

   Du finner mer informasjon om optimalisering av systemtilstand her: Hvordan kan jeg bruke Norton Utilities til å holde PCen i form?

  • Ettklikksoptimalisering : Ettklikksoptimalisering gjør det enkelt å optimalisere datamaskinen. Følgende oppgaver utføres med ett klikk:

   • Registeropprydding

   • Personvernopprydding

   • Windows-optimaliseringer

   • Diskdefragmentering

   • Søk etter ubrukte programmer

   Norton Utilities-vinduet har følgende faner som kan gjøre det enklere å passe på at systemet har en god helsetilstand. En liste med anbefalte handlinger basert på systemtilstanden, vises nedenfor systemtilstandsmåleren.

  • Ytelse : Ytelsesdelen er inndelt som følger:

   • Lokal stasjon : Viser en grafisk oppsummering av ledig plass på registrerte fysiske stasjoner.

    • Klikk på Reparer for å reparere harddiskene og potensielt forbedre datamaskinens ytelse.

    • Klikk på Defragmenter for å defragmentere disker og optimalisere diskplass og ytelse. Statusen til smart defragmentering vises også her, som Av eller På.

   • Windows-oppstart : Viser en liste med tidligere og gjeldende oppstartstider for lasting av tredjepartsprogrammer ved oppstart av Windows.

   • Windows-optimaliseringer : Viser hvilken Windows-optimaliseringsprofil som for øyeblikket er aktiv på datamaskinen.

  • Personvern : Viser informasjon om det siste personvernsøket. Personverninformasjonen omfatter Windows-logg, Internett-logg og Programlogg.

  • Abonnement : Viser informasjon om abonnementsstatusen.

 4. Smart Update : Klikk på Smart Update for å laste ned alle tilgjengelige forbedringer for produktet. Hvis det ikke finnes tilgjengelige oppdateringer, angir Smart Update at produktet er oppdatert. En grønn hake viser at oppdateringen ble lastet ned og installert.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v83164331
Operativsystem: Windows
Sist endret: 11/06/2019