Andre produkter

Løse vanlige problemer med Norton Family på iOS-enheter

Med Norton Family kan barna surfe trygt på Internett på iOS-enhetene sine. I tillegg holdes du informert om aktivitetene deres, slik at du kan gi dem råd når det er nødvendig. Her er en oversikt over vanlige problemer knyttet til Norton Family for iOS, og råd om hvordan du feilsøker og løser dem.

Installerte apper forsvinner på barnets iOS-enhet

Hvis barnets iOS-enhet er i en tidsbegrensningsperiode, eller hvis du aktiverer Umiddelbar lås, skjuler Norton Family de installerte appene, inkludert Norton Family og standardapper som Safari, iTunes Store, App Store og Kamera.
I motsetning til på Android låses ikke barnets iOS-enhet helt. Når tidsbegrensningen utløper eller du låser opp enheten, får barnet tilgang til alle de skjulte appene igjen.
Du kan sortere appene på nytt alfabetisk. Informer barnet om at dette er vanlig atferd, og at ingen av appene fjernes. Vi anbefaler også at barnet unngår å bruke mapper når de grupperer apper.

Apper vises ikke selv etter tidsbegrensning eller opplåsing

Dette problemet kan skyldes nettverksproblemer. Du kan løse dette problemet ved å gjøre følgende:
 1. Logg på Norton.

 2. Velg barnet som bruker enheten med dette problemet.

 3. Klikk på alternativet Lås barnets enhet og deretter på Lås.
 4. Klikk på alternativet Lås opp barnets enhet på barnets profil en gang til. Deretter klikker du på Lås opp.

Noen overvåkingsfunksjoner fungerer ikke på barnets iOS-enhet

Hvis du tror at barnet har tilgang til blokkert innhold, bør du kontrollere følgende:
 • Du har konfigurert bestemte funksjoner på barnets iOS-enhet for å dra best mulig nytte av Norton Family. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du Konfigurere Norton Family på barnets iPhone eller iPad.

 • Du har angitt et begrensningsnivå basert på barnets alder.

 • Barnet har ikke manipulert noen av innstillingene som kreves for Norton Family-overvåkning.

  Du kan bruke Nortons nettsted eller Norton Family-appen for foreldre hvis du vil vise disse aktivitetene for barnet ditt. Hvis du bruker en Android-enhet, kan du aktivere foreldreappvarslinger for å motta øyeblikkelige varsler om tidsovervåking og manipulering.

 • Barnet bruker bare Norton Family-nettleseren for nettaktiviteter.

 • Grense er slått på og konfigurert med nødvendige innstillinger.

Jeg har problemer med å installere en profil på barnets enhet

Dette problemet kan oppstå hvis du allerede har installert en profil på enheten. Hvis du vil vite mer og se eventuelle løsninger, leser du Løse problemer med profilinstallasjon.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v131388548
Operativsystem: iOS
Sist endret: 02/11/2021