Andre produkter

Foreta handlinger for isolerte risikoer og trusler

Isolerte elementer er isolert fra resten av datamaskinen, slik at de ikke kan spre seg eller infisere datamaskinen. Hvis du har elementer du tror er infiserte, men som ikke er identifisert som en risiko av Norton, kan du isolere dem manuelt. Du kan også gjenopprette et element fra isolasjon hvis du tror det bare har lav risiko. Norton reparerer ikke elementer du gjenoppretter. Norton kan imidlertid desinfisere de gjenopprettede elementene under påfølgende søk.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6200305
Operativsystem: Windows
Sist endret: 06/01/2021