Andre produkter

Foreta handlinger for isolerte risikoer og trusler

Isolerte elementer er isolert fra resten av datamaskinen, slik at de ikke kan spre seg eller infisere datamaskinen. Hvis du har elementer du tror er infiserte, men som ikke er identifisert som en risiko av Norton, kan du isolere dem manuelt. Du kan også gjenopprette et element fra isolasjon hvis du tror det bare har lav risiko. Norton-produktet reparerer ikke elementer du gjenoppretter. Det kan imidlertid desinfisere de gjenopprettede elementene under påfølgende søk.

Gjenopprette et element fra isolasjon

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Dobbeltklikk på Sikkerhet og klikk deretter på Logg i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. Gå til vinduet Sikkerhetslogg og åpne rullegardinlisten Vis. Velg kategorien Isolasjon.

 4. Velg et element du vil behandle.

 5. I panelet Detaljer klikker du på Alternativer.

  Hvis du klikker på koblingen Flere detaljer, får du mer informasjon om elementet før du velger hva du vil gjøre med det. Koblingen åpner vinduet File Insight, som inneholder mer informasjon om risikoen.

 6. Velg ett av følgende alternativer i vinduet Trussel oppdaget :

  • Gjenopprett : Returnerer elementet til den opprinnelige plasseringen på datamaskinen. Dette alternativet er bare tilgjengelig for elementer som er isolert manuelt.

  • Gjenopprett og utelat denne filen : Returnerer elementet til den opprinnelige plasseringen uten at det repareres. Elementet blir heller ikke oppdaget i fremtidige søk. Dette alternativet er tilgjengelig for oppdagede virustrusler og andre trusler enn virus.

  • Fjern fra logg : Fjerner det valgte elementet fra Sikkerhetslogg.

 7. I vinduet Isolasjonsgjenoppretting klikker du på Ja.

 8. I dialogboksen Søk etter mappe velger du mappen eller stasjonen du vil gjenopprette filen til, og klikker på OK.

Gjenopprette en fil som ble merket som sikkerhetsrisiko ved en feil

Norton fjerner som standard sikkerhetsrisikoer fra datamaskinen og isolerer dem. Hvis du tror at en fil ble fjernet ved en feil, kan du gjenopprette filen fra Isolasjon til originalplasseringen, og utelate den fra fremtidige søk.

Gjenopprette en fil fra Isolasjon

  Du bør bare utelate programmer fra Norton-søk hvis du er sikker på at de er trygge. Hvis et annet program f.eks. baserer seg på et sikkerhetsrisikoprogram for å fungere, kan du bestemme deg for å beholde programmet på datamaskinen.

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. I hovedvinduet til Norton-produktet klikker du på Sikkerhet og deretter på Logg.

 3. I vinduet Sikkerhetslogg går du til rullegardinlisten Vis og velger Isolasjon.

 4. Velg filen du ønsker å gjenopprette.

 5. I panelet Detaljer klikker du på Alternativer.

 6. I vinduet Trussel oppdaget klikker du på Gjenopprett og utelat denne filen.

 7. I vinduet Isolasjonsgjenoppretting klikker du på Ja.

 8. I dialogboksen Søk etter mappe velger du mappen eller stasjonen du vil gjenopprette filen til, og klikker på OK.

Sende et element til evaluering hos Norton

Du kan bidra til å gjøre Norton-produktet mer effektivt ved å sende filer du mener utgjør en sikkerhetsrisiko, til Norton. Norton Security Response analyserer filen. Hvis den utgjør en risiko, legges den til i fremtidige beskyttelsesdefinisjoner.

Personlig identifiserbar informasjon inkluderes aldri i innsendinger.

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Dobbeltklikk på Sikkerhet og klikk deretter på Logg i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. Gå til vinduet Sikkerhetslogg og åpne rullegardinlisten Vis. Velg kategorien Isolasjon.

 4. Velg et element du vil behandle.

 5. I panelet Detaljer klikker du på Alternativer.

  Hvis du klikker på koblingen Flere detaljer, får du mer informasjon om elementet før du velger hva du vil gjøre med det. Koblingen åpner vinduet File Insight, som inneholder mer informasjon om risikoen.

 6. Gå til vinduet Trussel oppdaget og klikk på Send til Norton.

 7. Klikk på OK i dialogboksen som åpnes.

Isolere et element manuelt

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, går du til Enhetssikkerhet og klikker på Åpne.

 2. Dobbeltklikk på Sikkerhet og klikk deretter på Logg i hovedvinduet til Norton-produktet.

 3. Gå til vinduet Sikkerhetslogg og åpne rullegardinlisten Vis. Velg kategorien Isolasjon.

 4. Klikk på Sett i isolasjon.

 5. Legg til filen du vil isolere, i vinduet Manuell isolasjon og skriv inn en beskrivelse som referanse.

  Hvis du isolerer en fil som er tilknyttet eventuelle kjørende prosesser, avsluttes disse prosessene. Derfor bør du lukke alle åpne filer og kjørende prosesser før du setter en fil i isolasjon.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v6200305
Operativsystem: Windows
Sist endret: 01/11/2021