Andre produkter

Les mer om Game Optimizer

Game Optimizer1 er patentert teknologi for CPU-PC-er med flere kjerner. Det leverer en oppslukende spillopplevelse ved å redusere ytelsesforstyrrelser samtidig som datamaskinens sikkerhet opprettholdes. Ved å isolere ikke-essensielle programmer til en enkelt CPU-kjerne, kan resten av CPU-ene tilordnes spillet.

Slik bidrar Game Optimizer til å forbedre spillopplevelsen:

  • Optimaliserer CPU-ytelsen for problemfri spilling.

  • Isolerer ikke-essensielle programmer til en enkelt CPU-kjerne, slik at resten av CPU-en kan tilordnes spill og gi bedre ytelse.

  • Oppdager spill automatisk2

  • Lar deg legge til eller velge spill du ikke vil optimalisere

  • Øker bildefrekvensen (FPS) og reduserer ventetiden.

  • Fjerner behovet for å slå av virusbeskyttelse ved å dedikere CPU-behovet til optimal spillytelse.

  • Reduserer tilfeldig overbelastning av CPU-en (som kan føre til tregere spill) ved å dedikere CPU-kjerner til spillet.

Datamaskinens prosessor må ha minst fire kjerner for at Game Optimizer skal fungere.

Slik fungerer det

Game Optimizer starter en optimalisering når du starter et spillprogram og fortsetter til du avslutter spillet. Optimalisering stanses midlertidig hvis du avslutter fullskjermmodus mens spilløkten er aktiv. Hvis du for eksempel trykker på Alt + Tab for å få tilgang til et annet program som kjører, avsluttes spilloptimalisering og begrensningene fjernes. Når du imidlertid kommer tilbake til spill, fortsettes spilloptimalisering, og begrensede programmer får ikke tilgang til CPU-bruk.

Du kan sikre optimal datamaskinytelse ved å ha så få bakgrunnsaktiviteter som mulig. Det er ideelt for spilling. Når du har avsluttet spilløkten, gjenopptar Norton-produktet alle de avbrutte aktivitetene som kjører i bakgrunnen.

Alle kritiske Norton-beskyttelsesfunksjoner som bidrar til å beskytte datamaskinen mot virus og andre sikkerhetstrusler, kjører i bakgrunnen uten å forstyrre spillopplevelsen.

Kontrollere statusen til Game Optimizer

Du kan bekrefte statusen til Game Optimizer i systemstatusfeltet på oppgavelinjen. Norton-produktikonet i systemstatusfeltet viser et grønt lynikon når Game Optimizer er aktivert. Når du slår av Game Optimizer, endres fargen til grå.

Spillerpanelet viser statusen for Game Optimizer, optimaliseringsstatus for spill du nylig har spilt, og gir deg tilgang til innstillingene for Game Optimizer. Du kan bruke vekslebryteren for å aktivere eller deaktivere optimalisering for nylig spilte spill.

1Game Optimizer er bare tilgjengelig i Windows (unntatt Windows 11/10 i S-modus, Windows som kjører på ARM-prosessorer) med fire eller flere kjerneprosessorer.

2Identifiserer spill automatisk basert på modusen Fullskjermsporing med høy CPU-bruk og ved å bruke et oppstartprogram for spill hvis brukeren legger til et spill manuelt, eller hvis spillet allerede er identifisert. Per april 2021 overvåker vi for følgende oppstartprogram for spill: Bethesda, Epic, ID, Origin, Rockstar, Steam og Uplay.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v138219177
Operativsystem: Windows
Sist endret: 30/06/2022