Andre produkter

Redigere nettverksdetaljer

Du kan gjøre følgende i dialogboksen Endre nettverksdetaljer :

  • Endre navn på nettverket.

  • Endre klareringsnivået for nettverket.

  • Se tekniske detaljer om nettverkstilkoblingen din.

I boksen Nettverksnavn kan du endre beskrivelsen av nettverkstilkoblingen din. Du kan angi et navn på opptil 64 tegn. Nettverksnavnet vises i rullegardinlisten Nettverksdetaljer.

Du kan bruke koblingen Rediger hvis du vil endre hvor mye tilgang nettverket har til datamaskinen din.

I tillegg gir dialogboksen Rediger nettverksdetaljer følgende detaljer om nettverket ditt i området for nettverksdetaljer:

Adapternavn

Viser navnet på adapteren

Adapterbeskrivelse

Viser beskrivelsen av adapteren

Gateway-IP-adresse

Viser gateway-IP-adressen til nettverket

Gateway fysisk adresse

Viser den fysiske adressen til gatewayen på nettverket

SSID

Viser trådløst nettverk, når du er koblet til et slikt

Om nettverkssikkerhetskartet

Redigere nettverksdetaljer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9891279_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 10/02/2011