Andre produkter

Redigere enhetsdetaljer

I dialogboksen Rediger enhetsdetaljer kan du endre følgende detaljer for en enhet som er koblet til nettverkssikkerhetskartet:

 • Navnet på enheten

 • Kategorien som enheten tilhører

Disse endringene har imidlertid ikke noen virkning på de opprinnelige detaljene til enheten.

Du kan ikke endre kategorien til en enhet du har lagt til manuelt.

Du kan endre navnet på enheten i tekstboksen Navn. Enhetsnavnet kan ikke overstige 15 alfanumeriske tegn.

Du kan velge én av følgende kategorier for enheten i rullegardinlisten Kategori :

 • FELLES ENHET

 • STASJONÆR PC

 • BÆRBAR PC

 • SERVER-PC

 • NETTVERKSSKRIVER

 • RUTER/SWITCH

 • KABEL-/DSL-MODEM

 • MEDIEENHET

 • SPILLKONSOLL

 • PDA/MOBILTELEFON

 • NETTVERKSLAGRINGSENHET

 • WEBKAMERA

 • NETTBRETT

 • MUSIKKSPILLER

 • TV

Når du velger en enhetskategori i rullegardinlisten Kategori, viser Norton 360 Online ikonet for kategorien. Hvis du for eksempel velger BÆRBAR PC i rullegardinlisten Kategori, viser Norton 360 Online bildet av en bærbar datamaskin.

Du kan også se IP-adressen og den fysiske adressen til enheten du vil endre detaljene for.

Om nettverkssikkerhetskartet

Endre enhetsdetaljer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9891253_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/11/2011