Redigere enhetsdetaljer

I dialogboksen Rediger enhetsdetaljer kan du endre følgende detaljer for en enhet som er koblet til nettverkssikkerhetskartet:

 • Navnet på enheten

 • Kategorien som enheten tilhører

Disse endringene har imidlertid ikke noen virkning på de opprinnelige detaljene til enheten.

Du kan ikke endre kategorien til en enhet du har lagt til manuelt.

Du kan endre navnet på enheten i tekstboksen Navn. Enhetsnavnet kan ikke overstige 15 alfanumeriske tegn.

Du kan velge én av følgende kategorier for enheten i rullegardinlisten Kategori :

 • FELLES ENHET

 • STASJONÆR PC

 • BÆRBAR PC

 • SERVER-PC

 • NETTVERKSSKRIVER

 • RUTER/SWITCH

 • KABEL-/DSL-MODEM

 • MEDIEENHET

 • SPILLKONSOLL

 • PDA/MOBILTELEFON

 • NETTVERKSLAGRINGSENHET

 • WEBKAMERA

 • NETTBRETT

 • MUSIKKSPILLER

 • TV

Når du velger en enhetskategori i rullegardinlisten Kategori, viser Norton Business Suite ikonet for kategorien. Hvis du for eksempel velger BÆRBAR PC i rullegardinlisten Kategori, viser Norton Business Suite bildet av en bærbar datamaskin.

Du kan også se IP-adressen og den fysiske adressen til enheten du vil endre detaljene for.

Om nettverkssikkerhetskartet

Endre enhetsdetaljer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v9891253_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 03/11/2011