Andre produkter

Legge til en enhet

Du kan legge til en datamaskin eller enhet i nettverkssikkerhetskartet manuelt i dialogboksen Legg til en enhet ved å oppgi følgende detaljer:

  • Navn eller beskrivelse på enheten

  • IP-adressen eller den fysiske adressen for enheten

Du kan legge til en datamaskin eller enhet uavhengig av tilkoblingsstatusen til enheten. Enhetsnavnet kan ikke overstige 15 alfanumeriske tegn.

Du kan bruke følgende formater i tekstboksen IP-adresse eller fysisk adresse :

IPv4-adresse

172.16.0.0

IPv6-adresse

fe80::12ac:fe44:192a:14cc

Fysisk adresse

11-22-c3-5a-fe-a4

Løsbar vert

ftp.myfiles.com

Norton 360 Online legger alle enhetene du manuelt legger til klareringskontrollnettverket på nettverkssikkerhetskartet. Du kan velge Klareringskontrollnettverk i rullegardinlisten Nettverksdetaljer hvis du vil vise enhetene du har lagt til. Du kan også endre navnet på enheten.

Du kan ikke endre nettverksdetaljene for klareringskontroll.

Standard klareringsnivå for enheter du legger til nettverkssikkerhetskartet, er Beskyttet. Du kan imidlertid endre enhetenes klareringsnivå.

Hvis du klarerer en enhet som ikke er på nettverket ditt, kan du utsette datamaskinen for sikkerhetsrisikoer.

Om nettverkssikkerhetskartet

Legge til en enhet på nettverkssikkerhetskartet

Vise enheter på nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9891251_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 24/03/2011