Andre produkter

Om nettverkssikkerhetskartet

Et hjemmenettverk består som regel av datamaskiner og andre enheter som deler en Internett-tilkobling. Nettverkssikkerhetskartet ditt hjelper deg å se og administrere nettverket.

Etter at du har konfigurert Nettverkssikkerhetskart, oppdager Norton 360 Online automatisk alle enheter som er koblet til nettverket, og viser dem i nettverkssikkerhetskartet. Du kan se enheter og tilpasse nettverkssikkerhetskartet for å fjernovervåke datamaskinene som har et Norton-produkt installert.

Datamaskinene du vil fjernovervåke, må ha en versjon av et Norton-produkt som støtter fjernovervåking.

Du kan åpne Nettverkssikkerhetskart fra vinduet med innstillingene for Mitt nettverk.

Du kan overvåke følgende elementer i vinduet Nettverkssikkerhetskart:

  • Sikkerhetsstatusen til datamaskiner som er koblet til nettverket

  • Statusen til beskyttelsesfunksjonene til datamaskinene på nettverket

  • Abonnementsstatus og Norton-produktversjon for datamaskiner på nettverket

  • Statusen til den trådløse nettverkstilkoblingen

  • Tilkoblingsstatus for enhetene på nettverket

  • Kjente, ukjente eller uønskede enheter på nettverket

Du kan gi eller nekte nettverksenheter tilgang til datamaskinen din.

Du kan også endre detaljer om en datamaskin eller enhet som er koblet til nettverket ditt.

Vise enheter på nettverkssikkerhetskartet

Legge til en enhet på nettverkssikkerhetskartet

Endre klareringsnivået for nettverket og enhetene

Konfigurere fjernovervåking

Vise statusen for det trådløse nettverket

Endre kommunikasjonsport for nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9817292_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/11/2011