Andre produkter

Legge til en enhet på nettverkssikkerhetskartet

Du kan manuelt legge til en datamaskin eller enhet i nettverkssikkerhetskartet.

Du kan legge til følgende detaljer når du legger til en enhet:

 • Navn eller beskrivelse

 • IP-adressen eller den fysiske adressen

Nettverkssikkerhetskartet finner alle datamaskiner som er koblet til nettverket ditt. Du kan imidlertid også legge til datamaskiner og enheter som for øyeblikket ikke er tilkoblet.

Norton 360 Online legger alle enhetene du manuelt legger til nettverkssikkerhetskartet, til klareringskontrollnettverket. Du kan velge Klareringskontrollnettverk i rullegardinlisten Nettverksdetaljer hvis du vil vise enhetene du har lagt til. Du kan også endre navnet på enheten.

Du kan ikke endre nettverksdetaljene for klareringskontroll.

Standard klareringsnivå for enheter du legger til nettverkssikkerhetskartet, er Beskyttet. Du kan imidlertid endre enhetenes klareringsnivå.

Hvis du klarerer en enhet som ikke er på nettverket ditt, kan du utsette datamaskinen for sikkerhetsrisikoer.

Slik legger du til en enhet på nettverkssikkerhetskartet:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Konfigurer i raden Nettverkssikkerhetskart.

 4. Til venstre i vinduet med i nettverkssikkerhetskartet, under Totalt antall i nettverk, klikker du på plusstegnet.

 5. Skriv inn navnet på enheten du vil legge til på nettverkssikkerhetskartet, i tekstboksen Navn i dialogboksen Legg til en enhet.

  Enhetsnavnet kan ikke overstige 15 tegn.

 6. Skriv inn IP-adressen eller den fysiske adressen til enheten du vil legge til i nettverkssikkerhetskartet, i tekstboksen IP-adresse eller fysisk adresse.

  Du kan bruke følgende formater i tekstboksen IP-adresse eller fysisk adresse :

  IPv4-adresse

  172.16.0.0

  IPv6-adresse

  fe80::12ac:fe44:192a:14cc

  Fysisk adresse

  11-22-c3-5a-fe-a4

  Løsbar vert

  ftp.myfiles.com

  Adressen du oppgir, godkjennes ikke før enheten er fysisk funnet på nettverket.

 7. Klikk på Legg til enhet.

Vise enheter på nettverkssikkerhetskartet

Endre enhetsdetaljer

Fjerne enheter fra nettverkssikkerhetskartet

Om nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9802267_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/03/2011