Andre produkter

Endre enhetsdetaljer

Du kan endre navnet og kategorien til en enhet som er tilgjengelig på nettverkssikkerhetskartet. Du kan velge kategorier som Felles enhet, Bærbar PC, Medieenhet eller Spillkonsoll.

Du kan ikke endre kategorien til enheten du la til manuelt. Norton 360 Online viser som standard kategorien til den manuelt tillagte enheten som BRUKERDEFINERT.

Vinduet for nettverkssikkerhetskartet viser ulike ikoner avhengig av kategorien du velger. Ikoner hjelper deg å identifisere enhetene på nettverkskartet.

Slik endrer du detaljene til enheten på nettverket:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Konfigurer i raden Nettverkssikkerhetskart.

 4. Klikk på et enhetsikon på nettverkskartet i vinduet Nettverkssikkerhetskart.

 5. Klikk på Rediger i området for enhetsdetaljer, ved siden av Enhetsnavn.

 6. Skriv inn et nytt navn i boksen Navn i dialogboksen Redigere enhetsdetaljer.

  Enhetsnavnet kan ikke bestå av mer enn 15 tegn.

 7. Klikk på én av følgende enhetskategorier i rullegardinlisten Kategori.

  • FELLES ENHET

  • STASJONÆR PC

  • BÆRBAR PC

  • SERVER-PC

  • NETTVERKSSKRIVER

  • RUTER/SWITCH

  • KABEL-/DSL-MODEM

  • MEDIEENHET

  • SPILLKONSOLL

  • PDA/MOBILTELEFON

  • NETTVERKSLAGRINGSENHET

  • WEBKAMERA

  • NETTBRETT

  • MUSIKKSPILLER

  • TV

 8. Klikk på OK.

Slik endrer du navnet på enheten du la til manuelt:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Konfigurer i raden Nettverkssikkerhetskart.

 4. Klikk på Klareringskontroll i vinduet Nettverkssikkerhetskart, i rullegardinlisten Nettverksinnstillinger.

 5. Velg en enhet du har lagt til på nettverkskartet.

 6. Klikk på Rediger i området for enhetsdetaljer, ved enhetsnavnet.

 7. Skriv inn et nytt navn i boksen Navn i dialogboksen Rediger enhetsdetaljer.

 8. Klikk på OK.

Vise enhetsdetaljene

Redigere nettverksdetaljer

Vise enheter på nettverkssikkerhetskartet

Om nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9802266_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/11/2011