Andre produkter

Redigere nettverksdetaljer

Du kan se detaljene og endre navnet på nettverket i vinduet Redigere nettverksdetaljer.

Du kan ikke endre nettverksdetaljene for klareringskontroll.

Slik endrer du nettverksdetaljer:

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Klikk på Konfigurer i raden Nettverkssikkerhetskart.

  4. I vinduet Nettverkssikkerhetskart klikker du på Rediger til høyre for Nettverksdetaljer.

  5. Skriv inn et nytt navn i boksen Nettverksnavn i dialogboksen Redigere nettverksdetaljer.

  6. Klikk på OK.

Om nettverkssikkerhetskartet

Endre klareringsnivået for nettverket og enhetene

Endre enhetsdetaljer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9802265_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/03/2011