Endre klareringsnivået for nettverket og enhetene

Klareringsnivået angir standardnivået for tilgangen som enheter på nettverket har til datamaskinen. Enhver enhet på nettverket som ikke er spesifikt definert som klarert eller begrenset, bruker nettverkets klareringsnivå. I utgangspunktet defineres dette klareringsnivået ut fra datamaskinens konfigurasjon.

Når du endrer klareringsnivået til nettverket, tilordner Norton samme klareringsnivå til alle enheter som er tilkoblet dette nettverket. Du kan endre de standard nettverksinnstillingene for individuelle enheter ved å endre klareringsnivået for hver enhet som skal klareres eller begrenses.

Hvis du bruker et trådløst nettverk som ikke er sikret, er standard klareringsnivå for alle enhetene på det nettverket Offentlig.

Endre klareringsnivået for nettverket

 1. Klikk på Innstillinger i Nortons hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i vinduet Innstillinger.

 3. På fanen Generelle innstillinger, i raden Klarert nettverk klikker du på Konfigurer.

 4. I vinduet Nettverkklarering, under Klareringsnivå, velger du én av følgende:

  • Full Klarering for å tillate all nettverkstrafikk som datamaskinen mottar fra klarerte nettverk. Kjente angrep og infeksjoner blir fremdeles overvåket. Du skal bare velge dette alternativet hvis du er sikker på at nettverket er helt trygt.

  • Privat for å beskytte datamaskinen fra kjente angrep og uforventet trafikk og for å dele filer, mapper, media og skrivere med andre enheter på nettverket. For å kunne angi klareringsnivået til privat, må datamaskinen møte følgende krav: den har ikke en offentlig IP-adresse, den er tilkoblet LAN igjennom en sikker tilkobling, dens nettverkskategori i Windows Vista er angitt til privat.

  • Offentlig for å beskytte datamaskinen fra kjente angrep og uforventet trafikk og for å blokker deling av dele filer, mapper, media og skrivere med andre enheter på nettverket. Denne innstillingen blokkerer også fjerntilkoblede enheter som som standard.

   Du kan konfigurere innstillingene for Unntak for offentlige nettverk for å dele filer, mapper, medier og skrivere, samt konfigurere en tilkobling til Eksternt skrivebord for andre enheter i nettverket.

  • Begrenset for å blokkere at enheter på nettverket kommuniserer med datamaskinen. Enheter på begrensede nettverk kan fremdeles åpne nettsteder, sende og motta e-post eller overføre annen kommunikasjon.

 5. Klikk på Bruk, og deretter OK.

Endre klareringsnivået til en enhet

 1. Klikk på Innstillinger i Nortons hovedvindu.

 2. Gå til vinduet Innstillinger og klikk på Brannmur.

 3. På fanen Generelle innstillinger, i raden Enhetsklarering klikker du på Konfigurer.

 4. I vinduet Enhetsklarering, under Klareringsnivå, velger du én av følgende:

  • Full Klarering for å bare overvåke enheten for kjente angrep og infeksjoner.

   Du bør bare velge dette alternativet hvis du er sikker på at enheten er helt trygg.

  • Begrenset for å blokkere enheten fra å få tilgang til datamaskinen.

 5. Klikk på Bruk, og deretter OK.

  Norton viser klareringsnivået for hver begrenset enhet på enhetens ikon.

Bruke offentlig Wi-Fi?

Du finner offentlig Wi-Fi på flyplasser, caféer, kjøpesentre og restauranter, der du får gratis tilgang til Internett. Selv om offentlig Wi-Fi er praktisk, finnes det risikoer med å bruke disse nettverkene.

Skjul informasjonen din for nysgjerrige øyne ved å bruke et virtuelt privat nettverk (VPN), for eksempel Norton WiFi Privacy.

Lær mer Se video

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9802264_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018