Andre produkter

Endre klareringsnivået for nettverket og enhetene

Klareringsnivået angir standardnivået for tilgangen som enheter på nettverket har til datamaskinen. Enhver enhet på nettverket som ikke er spesifikt definert som klarert eller begrenset, bruker nettverkets klareringsnivå. I utgangspunktet defineres dette klareringsnivået ut fra datamaskinens konfigurasjon.

Forsikre deg om at du bare endrer klareringsnivået for en enhet til Full klarering hvis du kjenner enheten, og den er koblet til nettverket ditt.

Følgende vilkår for klareringsnivået til en enhet må være tilstede for at den skal kunne deles:

 • Datamaskinen kan ikke ha en offentlig IP-adresse

  Datamaskinen har ikke en offentlig IP-adresse hvis den ikke er koblet direkte til Internett.

 • Datamaskinen må være koblet til et LAN gjennom en sikker tilkobling.

 • I Windows Vista må nettverkskategorien må være privat.

I tillegg er klareringsnivået for en enhet Delt i følgende tilfeller:

 • Når datamaskinen på nettverket har én eller flere mapper eller skrivere som deles

 • Når datamaskinen er kompatibel med Media Center (for eksempel hvis du har Windows XP Media Center Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional eller Windows 7 Ultimate)

Hvis du bruker et trådløst nettverk som ikke er sikret, er standard klareringsnivå for alle enhetene på det nettverket Beskyttet.

Klareringsnivået for en enhet avhenger også av klareringsnivået for nettverket. Når du endrer klareringsnivået for et nettverk, gir Norton 360 Online samme klareringsnivå til alle enhetene som er tilkoblet det nettverket. Norton 360 Online endrer imidlertid ikke klareringsnivåene for enhetene som du har klarert eller begrenset individuelt.

Du kan endre disse innstillingene hvis du ønsker å endre klareringsnivået for noen av disse:

 • Nettverket

 • Enheter som er koblet til nettverkssikkerhetskartet

Slik endrer du klareringsnivået for nettverket

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Konfigurer i raden Nettverkssikkerhetskart.

 4. I vinduet Nettverkssikkerhetskart klikker du på Rediger til høyre for Nettverksdetaljer.

 5. I vinduet Redigere nettverksdetaljer klikker du på Rediger ved siden av Klareringsnivå.

  Du kan se nettverksdetaljer i vinduet Redigere nettverksdetaljer før du endrer klareringsnivået.

 6. Du klikker på ett av følgende for å velge klareringsnivå for et nettverk i vinduet Rediger klareringsnivå for nettverk :

  FULL KLARERING

  Legger til nettverket i Klarert-listen

  All nettverkstrafikk datamaskinen mottar fra et klarert nettverk, filtreres og slippes gjennom brannmuren. Kjente angrep og infeksjoner blir imidlertid fremdeles overvåket. Du bør kun velge dette alternativet hvis du er sikker på at nettverket er helt trygt.

  DELT

  Legger til nettverket i Delt-listen

  All nettverkstrafikk datamaskinen mottar fra et delt nettverk, filtreres. Det er kun delte ressurser på datamaskinen, som filer, mapper og skrivere, som er tillatt. Du bør velge denne innstillingen hvis du vil at brannmuren skal beskytte deg fra all trafikk, bortsett fra den som gjelder fildeling og skriverdeling.

  BESKYTTET

  Legger til nettverket i Beskyttet-listen

  Et nettverk er på det beskyttede klareringsnivået når det ikke er klassifisert som klarert, delt eller begrenset. Du vil fortsatt være beskyttet mot kjente angrep og all uventet trafikk.

  BEGRENSET

  Legger til nettverket i Begrenset-listen

  Enheter på begrensede nettverk kan ikke kommunisere med datamaskinen. Du kan imidlertid fremdeles bruke nettverket til å se på webområder, sende e-post eller sende annen kommunikasjon.

 7. Klikk på OK.

Slik endrer du klareringsnivået til en enhet

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk i vinduet Innstillinger.

 3. Under Nettverkssikkerhetskart i raden Klareringskontroll klikker du på Konfigurer.

 4. I vinduet Nettverkssikkerhetskart gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre klareringsnivået til en enhet som du har lagt til manuelt på nettverkskartet, klikker du på enheten.

  • Hvis du vil endre klareringsnivået til en enhet på nettverket, klikker du på LAN-tilkobling i rullegardinlisten Nettverksdetaljer, og klikker deretter på enheten.

 5. Klikk på Rediger ved siden av Klareringsnivå, i området for enhetsdetaljer.

 6. Du klikker på ett av følgende for å velge klareringsnivå for en enhet i vinduet Rediger klareringsnivå for en enhet :

  FULL KLARERING

  Legger til en enhet i listen Full klarering

  Enheter med full klarering overvåkes kun for kjente angrep og infeksjoner. Du bør kun velge dette alternativet hvis du er sikker på at enheten er helt trygg.

  BEGRENSET

  Legger til en enhet i Begrenset-listen

  Begrensede enheter får ikke tilgang til datamaskinen din.

  BRUK NETTVERKETS KLARERING (klareringsnivå)

  Legger en enhet til et standard klareringsnivå

  Enheter som fjernes fra klareringsnivåene Full klarering og Begrenset, går over til standard klareringsnivå for nettverket. Klareringsnivået for nettverket kan være Full klarering, Begrenset, Beskyttet eller Delt.

 7. Klikk på OK.

  Norton 360 Online viser klareringsnivåstatusen for hver begrenset enhet på enhetens ikon.

Om nettverkssikkerhetskartet

Vise enheter på nettverkssikkerhetskartet

Finne IP-adressen til en datamaskin

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9802264_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/03/2011