Andre produkter

Fjerne enheter fra nettverkssikkerhetskartet

Vinduet Nettverkssikkerhetskart viser enhetene som er koblet til nettverket ditt. Du kan fjerne en enhet eller en datamaskin fra nettverkssikkerhetskartet. Du kan i tillegg tømme nettverkskartet før du oppretter en ny liste med enheter. Du kan for eksempel fjerne alle enhetene som fantes på ditt forrige nettverk, før du kobler til et nytt. Pass på å deaktivere Fjernovervåking før du tømmer nettverkskartet. Norton 360 Online kan ikke tømme nettverkskartet mens Fjernovervåking er på. Du bør også sørge for at du lukker vinduet Nettverkssikkerhetskart før du tømmer kartet. Du kan ikke tømme nettverkskartet mens vinduet Nettverkssikkerhetskart er åpent.

Norton 360 Online fjerner enheter du legger til klareringskontrollnettverket manuelt, avhengig av klareringsnivået. Det fjerner ikke enheter med klareringsnivåene Full klarering eller Begrenset.

Når du fjerner en enkelt enhet, vises enheter som er tilkoblet igjen neste gang du åpner nettverkssikkerhetskartet. Norton 360 Online fjerner imidlertid frakoblede enheter permanent.

Slik fjerner du en enkelt enhet:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Konfigurer i raden Nettverkssikkerhetskart.

 4. I vinduet Nettverkssikkerhetskart gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil fjerne en enhet som er på nettverket, fra nettverkskartet, klikker du på enheten.

  • Hvis du fjerne en enhet som du har lagt til manuelt, velger du Klareringskontroll i rullegardinlisten Nettverksdetaljer, og klikker deretter på enheten.

 5. Til venstre i vinduet Nettverkssikkerhetskart klikker du på minustegnet under Totalt antall i nettverk.

 6. Klikk på Ja i bekreftelsesdialogboksen.

Slik tømmer du nettverkssikkerhetskartet:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Tøm under nettverkssikkerhetskartet i Nettverkskartet.

 4. Klikk på Ja i bekreftelsesdialogboksen.

Slå av fjernovervåking

Vise enheter på nettverkssikkerhetskartet

Legge til en enhet på nettverkssikkerhetskartet

Om nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9802263_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 22/04/2011