Andre produkter

Vise statusen for det trådløse nettverket

Du kan se statusen til det trådløse nettverket i vinduet Nettverkssikkerhetskart. Nettverkssikkerhetskartet viser statusen til det trådløse nettverket som sikret eller ikke sikret. Et sikret nettverk krever en sterk trådløs kryptering. Hvis det trådløse nettverket ikke er sikret, må du slå på kryptering på den trådløse ruteren.

Hvis du vil vite mer om sikring av trådløst nettverk, klikker du på koblingen Hvorfor er det ikke sikkert? til venstre i vinduet Nettverkssikkerhetskart. Følg instruksjonene.

Du bør kun stole på en trådløs tilkobling som er sikret. Hvis du stoler på en trådløs tilkobling som ikke er sikret, utsettes alle enhetene på nettverket ditt for risiko.

Slik viser du statusen til det trådløse nettverket:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Konfigurer i raden Nettverkssikkerhetskart

 4. Statusen til det trådløse nettverket vises til venstre for nettverkssikkerhetskartet. Statusene til det trådløse nettverket ditt er:

  Trådløst nettverk er sikret

  Indikerer at det trådløse nettverket er sikret

  Trådløst nettverk er ikke sikret

  Indikerer at det trådløse nettverket ikke er sikret

Om nettverkssikkerhetskartet

Redigere nettverksdetaljer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9802261_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/03/2011