Andre produkter

Vise enheter på nettverkssikkerhetskartet

Vinduet Nettverkssikkerhetskart gir en grafisk fremstilling av enhetene på nettverket som datamaskinen er tilkoblet. Du kan se detaljer om hver enhet, som navn, sikkerhetsstatus og IP-adresse.

I tillegg viser vinduet Nettverkssikkerhetskart sikkerhetsstatusen for følgende datamaskiner:

 • Datamaskinen du viser fjernovervåkingsstatusen på (MIN DATAMASKIN)

 • Datamaskiner som fjernovervåkes

Klareringsnivået for enheten vises nederst i ikonet på nettverkskartet.

Norton 360 Online viser enhetene i denne rekkefølgen:

 • MIN DATAMASKIN

 • Enheter med tilkoblingsstatusen på nett

 • Enheter med avlogget tilkoblingsstatus

Når du kobler en ny enhet til nettverket, oppdaterer Norton 360 Online automatisk nettverkssikkerhetskartet og viser enheten.

Norton 360 Online krever at du konfigurerer Symantec sikkerhetsdriver før du kan åpne Nettverkssikkerhetskartet. Du kan ikke installere Symantec sikkerhetsdriver mens du kjører LiveUpdate. Du kan enten la Norton LiveUpdate fullføre, eller lukke Norton LiveUpdate før du installerer Symantec sikkerhetsdriver.

Slik får du sett enheter på nettverkssikkerhetskartet:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Hvis vinduet Produktkonfigurering vises, klikker du på Fortsett.

  Vinduet Produktkonfigurering vises første gang du klikker på Nettverkssikkerhetskart. I panelet Produktkonfigurering kan du installere Symantec sikkerhetsdriver, som du trenger for å vise vinduet Nettverkssikkerhetskart. Installeringen av Symantec sikkerhetsdriver kommer til å avbryte nettverkstilkoblingen midlertidig.

 4. Klikk på Konfigurer under Nettverkssikkerhetskart.

  I vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt kan du vise et sammendrag av funksjonene i nettverkssikkerhetskartet. Vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt vises i følgende tilfeller:

  • Når du åpner nettverkssikkerhetskartet for første gang.

  • Når du slår på Vis velkomstskjerm ved oppstart, i vinduet Innstillinger.

 5. Klikk på OK hvis vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt vises.

  Hvis du ikke vil åpne vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt senere, merk av Ikke vis dette igjen før du klikker på OK.

 6. Velg det nettverket som viser enheten du vil se detaljer om, fra rullegardinlisten Nettverksinnstillinger.

Slik viser du enhetsdetaljer på nettverkssikkerhetskartet

 • Klikk på et enhetsikon i vinduet Nettverkssikkerhetskart.

  Du kan bruke pilene for å se alle enhetene som finnes på nettverkskartet.

  Enhetsdetaljområdet vises under nettverkskartet, og viser følgende detaljer:

  Enhetsnavn

  Viser navnet på enheten

  Som standard viser nettverkssikkerhetskartet NetBIOS-navnet for datamaskiner. Nettverkssikkerhetskartet viser imidlertid navnet på enheten som NY hvis følgende er tilfelle:

  • Enheten har ikke et NetBIOS-navn

  • Enheten har en aktivert brannmur

  Du kan endre enhetsnavnet i vinduet Redigere enhetsdetaljer.

  Adapterprodusent

  Viser navnet på produsenten av enhetens nettverkskort

  Navnet på kortprodusenten er basert på den fysiske adressen (også kjent som Media Access Control, eller MAC-adressen) til enheten.

  Kategori

  Viser kategorien som enheten hører til

  Ikonet for enhetskategori gir detaljer om tilkoblingsstatusen og sikkerhetsstatusen. Norton 360 Online merker alle ukjente enheter som NY, og setter kategorien til FELLES ENHET.

  Denne kategorien kan inkludere datamaskinrelaterte enheter, som skrivere, medieenheter og spillkonsoller.

  Du kan endre enhetskategorien i vinduet Redigere enhetsdetaljer.

  Sikkerhetsstatus

  Viser hvor godt datamaskinen er beskyttet mot trusler, risikoer og skader

  Sikkerhetsstatusen vises for kun for MIN DATAMASKIN og datamaskinene som blir fjernovervåket.

  Fjernovervåking

  Viser tilkoblingsstatusen for fjernovervåking

  Statusene er:

  • AV

  Du kan slå av fjernovervåkning for en enkelt datamaskin, eller for alle datamaskinene du fjernovervåker.

  Klareringsnivå

  Viser tilgangsnivået som gis til en ekstern enhet som kobles til datamaskinen din

  I utgangspunktet defineres dette klareringsnivået ut fra datamaskinens konfigurasjon. Du kan angi klareringsnivå for alle enheter bortsett fra PCen din.

  Tilkobling

  Viser tilkoblingsstatus

  Statusene er:

  • PÅ NETT

  • IKKE PÅ NETT

  Fysisk adresse

  Viser den fysiske adressen (også kjent som Media Access Control, eller MAC-adressen) til datamaskinen eller enheten

  IP-adresse

  Viser IP-adressen til datamaskinen eller enheten

  Hvis du endrer IP-adressen til en enhet, vises den oppdaterte IP-adressen på nettverkssikkerhetskartet når du oppdaterer listen.

Legge til en enhet på nettverkssikkerhetskartet

Endre enhetsdetaljer

Fjerne enheter fra nettverkssikkerhetskartet

Om nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v9802256_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/03/2011